Bröstarvinges rätt till arv vid förekomst av testamente

Vi är två syskon och vår farmor har testamenterat sin bostadsrätt till oss .Vi ska nu sälja den och undrar:Vår far som är bröstarvinge , har han rätt att få hälften av vinsten eftersom det inte finns några pengar i dödsboet och skatta vi alla tre för vinsten i så fall?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att den enda tillgång som fanns kvar efter er farmor var denna bostadsrätt. När en person dör finns det i ärvdabalken regler för hur arvet ska fördelas, se ärvdabalken. Alla är dock fria att skriva ett testamente där man anger en annan arvsordning, vilket skett i erat fall. Utan ett testamente är det i första hand eventuell kvarlevande make som ärver. Om inte make finns i livet går arvet till bröstarvingarna. Har den avlidne flera barn ska arvet fördelas lika mellan dessa bröstarvingar.

För att det med testamente inte ska gå att göra sina barn helt arvlösa finns det en regel som säger att bröstarvinge alltid har rätt att få ut vad som kallas för laglotten. Du har alltså helt rätt i att din pappa som bröstarvinge har rätt att få del i bostadsrätten eftersom det inte finns några andra tillgångar kvar som han kan få. Laglotten är lika med halva arvslotten, se 7 kap. 1 § ärvdabalken. Arvslotten är den del av arvet som arvingen skulle haft rätt till om testamentet inte fanns. Om det är så att din pappa var enda barnet så hade din pappa haft rätt till hela arvet. Hans arvslott är då 100 % av arvet, vilket innebär att laglotten är 50 % av arvet. Om det är så att det finns syskon till er pappa blir arvslotten och laglotten mindre eftersom den ska delas upp mellan dem. I det fall er pappa har ett syskon blir arvslotten 50 % och laglotten 25 %.

För att er pappa ska ha rätt att få ut sin laglott nu när det finns ett testamente krävs att han begär jämkning av testamentet, se 7 kap 3 § ärvdabalken. En jämkning av testamente måste ske inom sex månader från det att er pappa fick kännedom om testamentet (blivit delgiven). Jämka kan han göra genom att meddela er att han vill det. Han behöver alltså inte väcka talan i domstol. Om han begär jämkning inom denna tidsfrist har han alltså rätt till sin laglott. Så länge er pappa inte väljer att jämka testamentet är bostadsrättens hela värde erat och han kan inte i efterhand komma och kräva del av vinsten vid försäljningen.

Vad gäller skatten kommer alla ägare av bostadsrätten att få betala lika mycket skatt för försäljningen. Alla ägare kommer skatta på vinsten men det blir ingen skillnad i storlek på skattebeloppet bara för att ni är fler ägare. Alla ägare av bostadsrätten ska alltså deklarera för var och ens andel av vinsten och sedan skatta på denna andel.

Sammanfattningsvis
Er pappa har som bröstarvinge rätt att jämka testamentet för att få ut sin laglott. Begär han jämkning är ni syskon skyldiga att ge honom det värde han har rätt till. Om er pappa är enda bröstarvinge så blir den andel er pappa kan kräva ut 50 % av bostadsrättens värde. Har han inte begärt jämkning inom tidsfristen på sex månader eller väljer att avstå sin rätt till laglotten är det ni som testamentstagare som har full äganderätt till bostadsrätten. Alla ägare kommer att behöva skatta på vinsten för bostadsrätten men det blir i praktiken som att ni delar upp den totala skatten mellan er, även om ni var för sig kommer få deklarera er egen vinst och skatta för den.

Hoppas att ni fick svar på er fråga!

Vänliga hälsningar,

Cecilia KnutsenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”