Bröstarvinges rätt till arv då avliden är gift

2017-07-30 i Testamente
FRÅGA
Mina föräldrar som var gifta bodde i ett hus som pappa stod på till 100 procent. Min pappa dog. Mamma vill inte bo kvar och har sålt huset innan bouppteckningen är klar. Enligt testamentet ärver jag 25 procent. Vad händer med pengarna min mamma får för huset, kan hon förbruka alla pengarna? Kan hon ge bort pengarna till min bror? Vad får jag?Vad händer om allt är slut när hon dör?
SVAR

Hej !

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 2 kap 1 § ärvdabalken ärver den avlidnes barn i första hand. Dock tillfaller arvet maken eller makan i det fall den avlidne är gift, se 3 kap. 1 § ärvdabalken. Den efterlevande ärver då den avlidnes egendom med fri förfoganderätt, vilket innebär att de kan förfogas men ej t ex. testamenteras bort eller ges bort genom gåva. Den närmsta arvingen, alltså i detta fall du som barn får senare rätt till efterarv. Vid den första avlidne makens arvsfördelning beräknas en kvot ut hur mycket du som barn har rätt till när den efterlevande maken avlider. När den efterlevande senare avlider får du ut denna kvot beräknat på den efterlevandes egendom. Det föreligger med andra ord risk att den efterlevande använder alla pengar och att arvslotten blir mindre än vad den varit om du som barn fått arv direkt vid den först avlidnes död.

Om det finns ett testamente som säger att du ska ärva 25 % går detta före makan/ makens arvsrätt. Du har med andra ord rätt att få ut detta arv direkt och behöver inte vänta på det tills den efterlevande maken/ makan avlidit.

Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2894)
2021-07-27 Är kontanta medel egendom?
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?

Alla besvarade frågor (94327)