Bröstarvinges rätt att ta del av testamente

2017-04-30 i Testamente
FRÅGA
Hej Jag skulle vilja veta om man får öppna ett testamente utan att dottern till den som gått bort får reda på det. Hon blev inte ens informerad att testamentet var öppnat
SVAR

Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Enligt svensk lag ska en arvinge bli delgiven testamente genom överlämnande av en kopia av testamentshandlingen. Arvingen ska i sin tur intyga att hen har tagit del av testamentet genom att skriva under kopian. Skulle en sådan bekräftelse inte göras måste arvingen bli delgiven testamentet på ett annat sätt, t.ex. genom en stämningsman. 14:4 ÄB

Detta innebär alltså att dottern, som din fråga handlar om, absolut skulle ha blivit informerad om testamentet. Hon ska dels styrka att hon har tagit del av testamentet men även ta ställning till om hon ska godkänna testamentet. Skulle hon inte godkänna testamentet måste hon väcka talan om klander inom sex månader från dess att hon delgivits testamentet. Det är alltså viktigt att delgivning sker och intygas då det har avgörande inverkan på arvtagares möjlighet att klandra ett, enligt arvtagarens uppfattning, felaktigt testamente. 14:5 ÄB

Hoppas att detta var svar på din fråga! Om inte är du välkommen att ställa fler frågor.

Jenny Ångström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2893)
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?
2021-07-18 Kan syskon lämnas arvslösa?

Alla besvarade frågor (94233)