Bröstarvinges rätt att ta del av arv

Kan en bröstarvinge, genom testamente, göras arvslös?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag har nedan hänvisat till Ärvdabalken (ÄB), nämnda lagrum går att finna under nu infogad länk.

Laglott

Man kan som bröstarvinge inte göras helt arvslös utan kommer alltid att ha rätt till den så kallade "laglotten" (7 kap. 1 § ÄB). Detta är en rätt som bara tillkommer just bröstarvingarna.

Denna laglott utgörs av häften av vad som är en bröstarvinges arvslott, exempelvis: den döde efterlämnar 100 000 kr och har två barn som då är bröstarvingar. Dessa ska dela på de 100 000 kr som finns, 50 000 kr var, detta utgör deras arvslott.

Arvslott
Genom testamente kan däremot viss del testamenterats bort, men trots detta har en bröstarvinge alltid rätt till sin laglott. Denna utgörs av halva arvslotten. I exemplet ovan har alltså bröstarvingarna rätt till 25 000 kr var oavsett om en större del testamenterats bort.

Jämkning för att få ut laglotten
Dock finns ett krav på att en bröstarvinge, som inte fått ut sin laglott, påkallar jämkning av testamentet. Detta ska göras inom 6 månader. Görs detta kan bröstarvingen få ut sin laglott. Påkallas inte jämkning inom 6 månader från det att bröstarvingen erhöll testamentet och därmed kännedom om fördelningen av kvarlåtenskapen, har denne försuttit sin rätt till laglotten. Se 7 kap. 3 § ÄB.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att en bröstarvinge alltid har rätt till sin laglott, som utgörs av halva arvslotten (kvarlåtenskap/antal bröstarvingar = arvslott/2 = laglott). Om laglotten testamenterats bort måste jämkning av testamentet påkallas inom 6 månader för att få ut laglotten.

Jag hoppas detta ger svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000