Bröstarvinges rätt att ta arv

Hej, hoppas att få lite klarhet. Min mor hade en son innan hon träffade min far. Mor och far gifte sig och jag föddes några år senare. Jag har växt upp med min halvbror. Nu har pappa avlidit och mamma säger att hon sitter i orubbat bo. Jag skrev på bouppteckningen utan att kolla vad där stod. Det finns inget testamente eller äktenskapsförord. Min fråga är : Ärver jag inget efter min pappa? Den dagen då mamma dör, ska vi halvsyskon då dela lika på tillgångarna. ( Fastighet och pengar ) Min halvbror har ärvt en stor summa pengar efter SIN far. Har jag någon rätt att kräva min laglott nu medans mamma ännu lever? Tacksam för svar :-)

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga. 

Enligt 3 kap 1 § Ärvdabalken ska om arvlåtaren var gift, kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Den efterlevande maken ärver kvarlåtenskapen efter den först avlinda med fri förfoganderätt. Detta betyder att att den efterlevande fritt får förfoga över egendomen med begränsningen att han/hon inte genom testamente eller förmånstagarförordnande får förordna över egendomen. Arvingen blir istället efterarvinge och arvsrätten förvandlas till en kvotdelsrätt i en framtida förmögenhetsmassa enligt 3 kap 2 § https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1 och har rätt att vid den efterlevande makens död (vid din mammas bortgång) få en andel ur dennes kvarlåtenskap som motsvarar vad barnet "avstod" från vid först avlidna makens död. 

Reglerna om arv i Ärvdabalken (ÄB) anger hur en avlidens kvarlåtenskap ska fördelas i de fall den avlidne inte själv givit några besked om detta i ett testamente. Lagens fördelning av kvarlåtenskapen följer i stor utsträckning genetiska släktband. Den eller de som är närmst släkt med den avlidne ärver alltså före mer avlägsna släktingar. Släktingarna är indelade i olika arvsklasser där de i den första arvsklassen står först på tur att ta arv efter den avlidne. Principen innebär att de i första hand är arvlåtarens avkomlingar, så kallade bröstarvingar, som ärver, se 2 kap 1 § ÄB. Arvingarna tar lika lott ur kvarlåtenskapen. 

Du kommer således att få ut arvet efter din far vid din mors bortgång. När denna del räknats av från din mors kvarlåtenskap kommer den egendom som finns kvar att delas lika mellan din mors barn. Din halvbror har alltså ingen arvsrätt efter din far.

Hoppas du fick svar på din fråga. 

Vänligen,

Emelie PiironenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”