Bröstarvinges rätt att få ut laglott från en bortgiven gåva (Det förstärkta laglottsskyddet)

2021-03-24 i Laglott
FRÅGA
Om två syskon tidigare fått pengar som "ej ska räknas som förskott av arv", och det i princip inte finns några pengar kvar vid bouppteckningen, blir de två syskonen då återbetalningsskyldiga till det tredje syskonet som motsvarar "Laglotten"?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer utgå från bestämmelserna i Ärvdabalken (1958:637) för att besvara din fråga om gåvor och arv.

Huvudregeln är att gåvor till barn räknas som förskott på arv ( 6 kap. 1 § ÄB). I ditt fall utgår jag från att föräldrarna på något sätt uttryckt att det inte ska betraktas som ett förskott vilket istället gör så att det betraktas som en gåva.

Generellt är det fritt för föräldrar att ge bort gåvor och förfoga över sin egendom som de vill men det finns dock en regel som säkerställer att en bröstarvinge som ej fått ta del av sin laglott kan kräva ut den, ett så kallat förstärkt laglottsskydd (7 kap 4 § ÄB). Enligt bestämmelsen ska gåvor som är att likställa med testamente återbäras ifall dem inkräktar på en bröstarvinges rätt till laglott.

Det kan vara svårt att veta vilka gåvor som är att likställa med testamente så jag ska nämna två utgångspunkter:

Ifall gåvogivaren gett bort gåvan strax innan dennes bortgång så är det att likställas med ett testamente eller ifall gåvogivaren behållit en nyttjanderätt av egendomen som gått i gåva, t ex nyttjanderätt till en fastighet som en givit sitt barn i gåva.

Dessa två exemplen är inte uteslutande men används som vägledningen om vad som ska anses likställas med ett testamente. Av informationen i frågan är det svårt för mig att dra slutsatsen att pengarna är att likställas med ett testamente. Men om så är fallet kan en bröstarvinge jämka detta hos tingsrätten och begära att egendomen återbäras till kvarlåtenskapen varav personen sen får ut sin laglott.

Ifall personen nu vill göra gällande rätt till laglott mot gåvotagaren måste det göras inom 1 år efter bouppteckningen avslutats, annars är den rätten förlorad (7 kap. 4 § andra stycket ÄB)

Sammanfattning

För att det förstärkta laglottsskyddet ska aktualiseras krävs först att en bröstarvinges rätt till laglott kränkts, alltså ska det inte finnas tillräckligt med medel i kvarlåtenskapen för att bröstarvingen ska få ut sin laglott. Senare måste gåvan likställas med ett testamente, exempel på vilka sorts gåvor som gör det finns ovan. Ifall rekvisiten är uppfyllda kan bröstarvingen göra gällande rätt till laglott.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (866)
2021-10-15 Kan biologiska barn göras arvlösa?
2021-10-15 Förstärkta laglottsskyddet vid gåva
2021-10-14 Fördelning av arv - orubbat bo och laglott
2021-10-08 Laglott för särkullbarn

Alla besvarade frågor (96421)