FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott05/12/2014

Bröstarvinges oinskränkta rätt till laglott

Kan genom testamente föreskrivas att bröstarvinge endast skall ärva med fri förfoganderätt, eller har bröstarvinge rätt att få ut åtminstone sin laglott med full äganderätt?

Lawline svarar

Hej

Man kan testamentera all egendom till en bröstarvinge med fri förfoganderätt, men denne har trots detta alltid rätt till sin laglott om denne kräver detta, dvs rätt till äganderätten över sin laglott. Laglotten är halva arvslotten. Arvslotten är det som bröstarvingen enligt lag skulle ha haft rätt till i arv om inget testamente hade funnits.  

Victor SundhRådgivare
Hittade du inte det du sökte?