Bröstarvinges laglott och klander av testamente

Hej!!

Min pappa har nyligen avlidit. Jag är hans enda barn, han har ingen sambo sen flera år tillbaka. Under en kortare period för 13 år sen, så va han sambo med en kvinna. Han hade skrivit ett testamente samma år, att hon ärver hans hus o allt lösöre. Hon har för länge sen gått tillbaka till sin xman o är sambo med honom igen. Är testamentet giltigt trots det? Jag har som jag förstått rätt till 50% som bröstarvinge. Hur går man vidare om jag vill klandra testamentet. Hur stor chans har hon att få rätt?

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (1958:637) (ÄB) se här. Genom ett testamente så har din pappa bestämt att hans tidigare sambo ska ärva viss egendom. Trots ett testamente så har du som bröstarvinge alltid rätt till din så kallade laglott, som precis som du säger är hälften av din arvslott (se ÄB 7 kap. 1 §). Eftersom du var enda bröstarvingen efter din pappa så skulle din arvslott ha varit hela hans kvarlåtenskap. Din laglott blir alltså hälften av all egendom som din pappa hade. Om det skulle vara så att huset och allt lösöre som din pappa testamenterat till sin tidigare sambo utgör mer än hälften av hela kvarlåtenskapen, så har du ändå rätt att få ut din laglott.

För att du ska få ut din laglott så måste du begära jämkning av testamentet (se ÄB 7 kap. 3 §). Detta måste du göra inom 6 månader från och med det att du tagit del av testamentet genom att informera testamentstagaren (dvs din pappas tidigare sambo) om ditt anspråk på din laglott eller genom att väcka talan i domstol mot denna tidigare sambo.

Det finns i ÄB kap. 13 vissa särskilt angivna fall när ett testamente är ogiltigt. Detta är i korthet om testamentet inte upprättats i rätt form enligt lag (dvs skriftligt och med två vittnen), om testatorn inte var behörig att förordna om sin kvarlåtenskap, om testamentet har upprättats under påverkan av en psykisk störning eller om någon har tvingat personen att upprätta ett testamente.

Om du vill klandra testamentet på grund av att du inte tror att det till exempel upprättats skriftligt och med två vittnen (dvs formkraven inte är uppfyllda) eller på någon annan grund som står i ÄB kap. 13, så kan du enligt ÄB 14 kap. 5 § väcka talan i domstol inom 6 månader efter det att du tagit del av testamentet. Men då måste det som sagt vara på den grunden att du vill göra gällande att testamentet är ogiltigt enligt någon grund som finns i ÄB kap. 13. Jag kan också nämna att om du har godkänt testamentet så har du inte längre någon rätt att klandra det. Detta innebär att det inte går att få testamentet ogiltigt på någon annan grund än de som anges i ÄB kap. 13, så om alla andra formkrav är uppfyllda, så är testamentet inte ogiltigt bara för att din pappas före detta sambo numera lever tillsammans med sin tidigare man.

Jag kan förtydliga att du inte måste väcka talan om klander av testamente för att få ut din laglott. För att få ut den så krävs endast att du begär jämkning av testamentet som jag beskrivit här ovan (enligt ÄB 7 kap. 3 §).

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning