Bröstarvinges laglott

2019-06-30 i Laglott
FRÅGA
Hej,Jag är bröstarvinge och vill avsäga mig min arvsrätt för att få ut min laglott. Så kan man göra om jag förstått det rätt?Min ena förälder har dött och det har gått mycket pengar till ett av mina syskon från båda mina föräldrar. Summorna är stora men det mesta är för oss andra barn höljt i dunkel. Jag vill nu bli fri från allt framtida tjafs.Vad gör jag om jag inte kommer överens med arvlåtaren om storleken på arvslotten.Kan jag ansöka om en boutredningsman? Eller finns det någon annan möjlighet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den här typen av frågor regleras i ärvdabalken (ÄB).

Om jag förstår det rätt så har din avlidna förälder testamenterat bort en stor del av dennes kvarlåtenskap till ett av dina syskon och du undrar nu vad du kan göra för att få ut din del av kvarlåtenskapen.

Testamente och laglott
Genom testamente kan en arvlåtare sätta den legala arvsordningen åt sidan. Detta betyder att den arvslott som en bröstarvinge i normala fall har rätt till inte kan utkrävas. Testatorns rätt att förordna över sin kvarlåtenskap begränsas däremot av bröstarvingarnas rätt till laglott. Laglotten motsvarar hälften av den arvslott som hade tillfallit dig som bröstarvinge om testamente inte hade upprättats (7 kap 1 § ÄB).

Laglotten utfaller inte automatiskt utan du som bröstarvinge måste begära jämkning av testamentet (7 kap 3 § ÄB). För att få rätt till laglott måste jämkning begäras inom sex månader från det att du som bröstarvinge blivit delgiven testamentet. Gör du inte detta förlorar du din rätt till laglott. En sådan begäran om jämkning kan ske antingen direkt till testamentstagaren eller genom att du väcker talan mot denne (7 kap 3 § tredje stycket ÄB).

Sammanfattning
Bröstarvingarna ska dela lika på arvlåtarens kvarlåtenskap, dessa delar kallas för arvslotter (2 kap 1 § ÄB). Genom att upprätta testamente kan arvlåtaren sätta denna ordning åt sidan, dock med vissa begränsningar. En bröstarvinge har alltid rätt att få ut sin laglott vilken motsvarar halva arvslotten (7 kap 1 § ÄB). Detta gör att en bröstarvinge inte kan göras helt arvslös genom testamente. För att få ut laglotten måste du som bröstarvinge begära jämkning inom sex månader, antingen genom att vända dig direkt till testamentstagaren (ditt syskon i detta fall) eller genom att väcka talan mot denne (7 kap 3 § tredje stycket ÄB).

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga.

Vänligen,

Lars Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (738)
2020-05-25 Får man testamentera bort sina tillgångar till sin särbo och göra sin dotter arvlös?
2020-05-18 Fördelning av arv när arvlåtaren har en bröstarvinge
2020-05-13 Arvslott och laglott
2020-05-12 Får min pappa testamentera bort all sin egendom till sin sambo?

Alla besvarade frågor (80291)