Bröstarvinges laglott

2017-01-12 i Laglott
FRÅGA
Jag är särkull barn där nuvarande fru gjort allt för att jag ska gå lottlös. I slutet skrevs alt över på henne och hennes enskilda bankfack är fullt av tillgångar. Hon har aldrig arbetat. Går jag lottlös?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I vissa fall kan arvsrätten inskränkas genom att arvlåtaren, alltså den avlidne, testamenterar bort hela eller en del av sin egendom. Arvingar i den andra och tredje arvsklassen, det vill säga föräldrar, syskon, syskonbarn, mor- och farföräldrar samt deras barn, kan uteslutas från arvsrätten genom testamente.

Barn, även kallade bröstarvingar, tillhör den första arvsklassen. Det finns begränsningar i arvlåtarens rätt att testamentera när det gäller bröstarvingar, eftersom att man som bröstarvinge har rätt till så kallad laglott. Laglotten motsvarar hälften av den arvslott som den legala arvsordningen skulle ge, 7 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB).

För att illustrera detta kan vi ta ett exempel:

Vi antar att arvlåtaren har ett barn och efterlämnar 100 000 kr. Enligt de vanliga reglerna skulle barnet ärva 100 000 kr. Laglotten är i detta fall hälften av denna summa, alltså 50 000 kr.

Om arvlåtaren har testamenterat bort mer än vad han fritt får disponera över kan man som barn rätt att kräva så kallad laglottsjämkning, alltså att testamentet jämkas, för att få ut sin laglott, 7 kap 3 § ÄB. Bestämmelserna om laglott innebär alltså ett slags skydd för bröstarvingar eftersom att de tack vare rätten till laglott inte kan göras helt arvlösa.

I det fall den avlidne har barn tillsammans med den efterlevande maken/makan har barnet rätt att få ut sitt arv först när båda föräldrarna är avlidna, 3 kap 2 § ÄB. Om den avlidne däremot har så kallade särkullbarn, alltså barn från ett tidigare förhållande, har dessa rätt att få ut sitt arv direkt, 3 kap 1 § ÄB.

För att sammanfatta mitt svar har du alltså rätt att få ut din laglott, oavsett om kvarlåtenskapen har testamenterats till den efterlevande makan. Dessutom har du i egenskap av särkullbarn rätt att få ut laglotten direkt och behöver alltså inte vänta tills att den efterlevande makan har avlidit.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (828)
2021-05-03 Är våra föräldrars gåva av fastighet giltig?
2021-04-29 Hur påverkas min laglott av ett testamente som enbart föreskriver likvida medel?
2021-04-24 Kan laglott ärvas med fri förfoganderätt?
2021-04-24 Kan man göra ett av sina barn arvlöst?

Alla besvarade frågor (92105)