Bröstarvinges jämkning av testamente

2018-01-03 i Testamente
FRÅGA
Hej, en god vän till mig är fosterbarn, har bott hos sina fosterföräldrar sedan hon var 6mån. och är i dag 65år. Då hennes fosterföräldrar dog fanns det skrivet att deras kvarlåtenskap skulle delas lika mellan deras biologiska son och fosterbarnet. Inga problem uppstod. För något år sedan gick min väns biologiska mor bort och då fick min vän sin laglott där. Efter ytterligare något år gick min väns biologiska morbror bort, han hade då testamenterat allt till min goda vän. Han hade inga bröstarvingar. Han hade skrivit det som enskild egendom till min goda vän. Nu tycker min goda väns "bror" att han ska ha hälften av hennes laglott och hälften av vad hon fick testamenterat till sig som enskild egendom för att hon fick 50% från hans biologiska föräldrar (alltså min goda väns fosterföräldrar) Lite rörigt men vad säger lagen om detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att din väns fosterföräldrar testamenterade hälften av sin kvarlåtenskap till henne och att deras son ärvde den andra hälften. Din fråga aktualiserar främst ärvdabalken (ÄB).

Det korta svaret på din fråga är enligt min uppfattning att din vän rent juridiskt inte har några skyldigheter alls gentemot sin fosterbror. Han skulle inte under några omständigheter kunna kräva henne på delar av arven från hennes mor och morbor. Det enda tänkbara alternativet för honom vore att begära jämkning av testamentet. Det fanns dock inga hinder för din väns fosterföräldrar att testamentera halva sin kvarlåtenskap till henne så länge sonen får sin laglott, alltså den andra hälften av kvarlåtenskapen. Testamentet hade med andra ord sannolikt inte kunnat jämkas. Oavsett om så var fallet eller inte kan inte ett testamente jämkas längre än sex månader efter att bröstarvingen tagit del av det enligt 7 kap. 3 § 3 st. ÄB.

Jag rekommenderar självklart att din vän talar med sin fosterbror och förklarar att det rör sig om helt separata förhållanden varför han i juridisk mening inte har några anspråk gentemot henne. Huruvida din vän vill gå med på sin fosterbrors krav av andra skäl än rent juridiska är förstås en annan fråga, även om jag personligen anser att din väns fosterbrors anspråk framstår som mycket märkligt.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (3007)
2022-01-26 Testamente i förhållande till arvsrättsordning
2022-01-26 Ofullständig fråga
2022-01-26 Kan man testamentera bort arv till en välgörenhetsorganisation till nackdel för sina syskon?
2022-01-25 Går det att ge bort egendom som är ämnad att testamenteras?

Alla besvarade frågor (98669)