Bröstarvinges avsägelse av arv

FRÅGA
Hej. Kan man som bröstarvinge avsäga sig sitt arv eller får man ändå frågan?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Man kan som arvinge avsäga sig arvsrätten. I ärvdabalken (ÄB) finns regler om arv och testamente. Av 17 kap. 2 § ÄB framgår att arvsavsägelse ska ske skriftligt hos arvlåtaren. Detta kan göras genom att arvingen skriftligen godkänner ett upprättat testamente av arvlåtaren eller genom annan skrift till arvlåtaren. Det bör tydligt framgå att det rör sig om en avsägelse av rätten till arv. Omyndiga personer kan inte avsäga sig sitt arv. (17 kap. 2 § 2 st ÄB)

En arvsavsägelse är enligt huvudregeln också gällande gentemot arvtagarens avkomlingar vilket innebär att dessa inte kan träda in i arvtagarens ställe. Arvlåtaren och arvtagaren kan emellertid göra en uttrycklig överenskommelse om att avsägelsen inte ska gälla arvingens avkomlingar. (17 kap. 2 § 3 st ÄB)

Trots att en avsägelse har skett har en bröstarvinge rätt att få ut sin laglott vid arvlåtarens död om han/hon inte har fått skälig ersättning för laglotten. Skälig ersättning kan lämnas ex. genom förskott på arv. Bröstarvingen har emellertid inte rätt till sin laglott efter arvlåtarens död om egendom, som motsvarar laglottens värde, genom testamente tillfaller bröstarvingens make eller bröstarvingens avkomlingar. (17 kap. 2 § 1 st ÄB)

Sammanfattningsvis så har en bröstarvinge rätt att få ut sin laglott vid arvlåtarens död, om bröstarvingen avsagt sig sitt arv men inte fått kompensation för laglotten.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!
Vänligen,

Marika Jaaniste
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (995)
2022-01-27 Bodelning och arv efter man med utländsk maka
2022-01-20 Kan en ex-maka ärva?
2022-01-13 Ärver mitt biologiska barn mig fastän en annan man godkänt faderskapet?
2022-01-12 Kan man fritt disponera över sin dödes makes egendom? (fri förfoganderätt)

Alla besvarade frågor (98701)