Bröstarvinges arvsrätt vid testamente

2016-04-18 i Laglott
FRÅGA
Hej,Min far avled för en tid sedan. Han var sedan ca 10 år bosatt i Thailand och gift med en kinesisk kvinna.Hans tillgångar var vid tillfället för dödsfallet, 1 hus i Thailand, 2 lägenheter i Kina samt 2 st bankkonton i Thailand.Jag fick reda på att han ca 1 år innan dödsfallet skrev ett testamente hos en Thailändsk advokat där han lämnade alla tillgångar till sin fru.Min fråga är om vi som är hans barn har rätt till något arv och hur man isåfall går tillväga i detta?Min far och hans kinesiska fru har inga gemensamma barn.Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om din far var svensk medborgare, ska svenska arvsregler gälla. I annat fall ska thailändsk lag gälla.
Jag utgår i mitt svar från att din far var svensk medborgare och att svensk lag gäller. Regler om arv finns i Ärvdabalken, se här.

Testamentets betydelse
Eftersom att du och dina syskon är din fars bröstarvingar, är ni hans närmaste arvingar, Ärvdabalken 2 kap 1§ 1st. Du och dina syskon har rätt till lika delar av hans kvarlåtenskap, Ärvdabalken 2 kap 1§ 2st.
Din far får dock testamentera sin kvarlåtenskap så som han vill och hans testamente gäller före hans arvingars rätt till arv. Det innebär att hans maka har rätt till hans kvarlåtenskap före ni barn. Eftersom att ni är hans bröstarvingar har ni dock enligt lagen ett skydd genom den s.k. laglottsrätten. Laglottsrätten innebär att ni alltid har rätt att få hälften av er arvslott, och denna del kallas för laglott, Ärvdabalken 7 kap 1§. Arvslotten är den del av kvarlåtenskapen som ni skulle fått om ni haft rätt att dela på hela er fars kvarlåtenskap, d.v.s. om ett testamente inte hade upprättats. Din far får alltså inte testamentera bort hälften av dessa, era laglotter.

Som exempel kan ges: Om din fars kvarlåtenskap är värt 90 000 kr, och ni är tre syskon, så är var och en av er arvslott 30 000 kr. Din far har dock testamenterat bort sin kvarlåtenskap till sin fru. Han får inte testamentera bort era laglotter, vilken är var och en för sig hälften av 30 000 kr, 15 000 kr.

Utfående av laglott
Om du vill få ut din laglott måste du och dina syskon var för sig påkalla jämkning i din fars testamente och detta ska göras inom sex månader efter det att ni blivit delgivna testamentet, Ärvdabalken 7 kap 3§ 1st och 3st. Delgiven testamentet anses man vara när man fått ta del av testamentet efter arvlåtarens död, att få se testamentet under arvlåtarens livstid är inte att anse som att ha blivit delgiven testamentet. För att påkalla jämkning i testamentet räcker det med att ni berättar om ert anspråk (att få ut laglotten) för testamentstagaren - din fars maka.
Om ni inte påkallar jämkning inom sex månader, förlorar ni er laglottsrätt och testamentet kommer att bli gällande trots att det kränker era laglotter.

Eftersom att ni är särkullbarn (d.v.s. endast er fars barn) har ni, om ni påkallar jämkning i rätt tid, rätt att få ut era laglotter direkt, Ärvdabalken 7 kap 3§ 2st.

Sammanfattningsvis, ni som bröstarvingar har rätt till hälften av er arvslott, d.v.s. er laglott. För att få ut laglotten måste ni var och en för sig påkalla jämkning i er fars testamente, och för att inte förlora er rätt till arv måste detta göras inom sex månader efter att ni fått del av testamentet. Viktigt att notera är att, om thailändsk lag gäller istället, kan er rätt till arv se annorlunda ut.

Lawline samarbetar med erfarna familjerättsjurister som du kan komma i kontakt med här, om du har fler frågor eller vill ha hjälp med att komma vidare i frågan.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (810)
2021-02-28 När har man rätt till sin laglott? Hur stor är laglotten?
2021-02-26 Kan särkullbarns arv begränsas och kan fastighet överlåtas till barn?
2021-01-31 Bröstarvinges rätt att jämka ett testamente
2021-01-31 Kan barnen bestrida gåva vid sambos död

Alla besvarade frågor (89867)