Bröstarvinges arvsrätt och förskott på arv

2015-07-17 i Bröstarvinge
FRÅGA
hej min pappa dog i en trafik olycka 1986. Jag var då 17 år mina systrar var 18år resp 9mån. Jag undrar om vi hade rätt att få något av arvet eller om allt tillföll våran mamma. jag och min äldsta syster fick inget av avet me vi tror att våran yngsta syster då 9 mån fick en stor summa pengar. hur såg lagen ut 1986 ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Arvsrätt tas upp i Ärvdabalken (ÄB) vilket är en mycket gammal balk då den stiftades redan 1958, sedan dess har dock vissa lagrum ändrats, däribland ett lagrum so är aktuellt i din situation.

Enligt nuvadande regler gäller följande: När en make dör görs en bodelning där makarnas tillgångar fördelas. En tillgång kan antingen vara giftorättsgods eller enskild egendom. I 7:2 Äktenskapsbalken (ÄktB) anges vad som är enskild egendom och 7:1 ÄktB anger att allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. När bodelning görs anger man först makarnas tillgångar och vilken karaktär dessa har samt om det föreligger några skulder. Efter detta subtraheras skulderna från tillgångarna. Kvarstående belopp av de båda makarnas giftorättsgods adderas och delas sedan upp i två lika stora delar. Den efterlevande maken kan dock välja att bodelning inte ska ske, se 12:2 ÄktB.

Då din mor var vid livet vid din fars bortgång får hon alla tillgångar, din fars del av giftorättsgodset innehar hon dock endast med fri förfoganderätt. Om inget annat har angivits i ett testamente är utgångspunkten den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen återfinns i Ärvdabalken och anger att bröstarvingar ärver sina föräldrar, 2:1 ÄB. Detta betyder att du och dina systrar har rätt till lika stor del av arvet, vilket framgår av 2:1 2 st ÄB. Har din syster fått en gåva efter din fars bortgång räknas detta som förskott på arv, se 6 kap ÄB, och hon är således skyldig att inkludera denna i sin laglott, 7:2 ÄB. Har testamente skrivits gäller detta, bröstarvingar har dock alltid rätt till sin laglott, 7:1 ÄB. I laglotten räknas förskott på arv osv in, 7:2 ÄB.

Enligt de gamla reglerna som alltså var tillämpliga vid din fars bortgång tillföll kvarlåtenskapen efrerlevande make endast om det inte fanns några bröstarvingar, lag (1987:231) om ändring i ärvdabalken samt 3:1 gamla Ärvdabalken.


För att sammanfatta det hela så har du enligt nuvarande regler arvsrätt efter din far, du måste dock vänta tills din mor gått bort innan du får del av arvet. Om din syster fick en gåva efter din fars död räknas detta som förskott på arv och ska vid ett arvsskifte räknas till hennes del av laglotten. Enligt de gamla reglerna hade du arvsrätt och rätt till detta arv direkt dvs istället för din mor.

Vänliga Hälsningar,

Mikaela Nordh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (444)
2021-06-22 Har barn arvsrätt om faderskapet inte är fastställt?
2021-06-20 Ärver min pappas nya fru det som tillhörde min mamma?
2021-06-14 Arvsrätt till nyfunnet syskon
2021-05-31 hur fördelas kvarlåtenskapen när den avlidne var gift och hade barn?

Alla besvarade frågor (93333)