Bröstarvinges arvsrätt när arvlåtaren var bosatt utomlands

2016-10-28 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej.När jag var 10 år (25 år sedan) så dog min mor.Nu för ca 3månader sedan så dog min mormor som vi tyvärr inte haft någon relation med sedan min mors död. Min mormor var gift (ej med min morfar) och bosatt i USA sedan 10-12 år. Vi fick reda på att mormor dött av en bekant. Som bröstarving får man någon information om vad som händer eller är det jag som själv måste söka denna? Läste något om att man inte kan göras arvslös som bröstarving men om det finns testamente som säger annat så måste man begära jämkning.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bröstarvingar har arvsrätt enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken, ÄB. Eftersom din mor inte lever har du rätt till arv (se st 2). Bröstarvingar kan enligt svensk arvlagstiftning inte bli arvslösa på grund av ett testamente, de har alltid rätt till sin laglott (se 7 kap ÄB). Det är riktigt att för att få ut sin laglott måste man begära jämkning enligt 7 kap 3 § ÄB. Bröstarvinges arvsrätt är dock underordnad makes arvsrätt enligt 3 kap ÄB, vilket gör att arvet först går till den efterlevande maken.

Av din fråga framgår inte om din mormors make är svensk medborgare och om det finns ett testamente där det anges om det är svensk eller amerikansk arvslagstiftning som ska tillämpas. Det är därför svårt för mig att svara på om du har rätt till arv, och ger dig rådet att försöka kontakta maken och ta reda på vilka regler som gäller i den delstat i USA där din mormor bott.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna Thörne
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (402)
2020-10-19 Hur ärver gemensamma barn respektive särkullbarn?
2020-10-18 Kan en bröstarvinges enskilda egendom utmätas för att betala av den avlidnes skulder?
2020-10-12 Barnbarns rätt till arv från mormor
2020-10-11 Har man rätt till arv även om man inte haft någon relation till sin pappa?

Alla besvarade frågor (85498)