Bröstarvinges arvsrätt i förhållande till sambos arvsrätt

Hej! Jag och min bror har ett dilemma. Vår pappa lever i ett samboförhållande, har eget företag, han har villan kvar från när mamma och han skiljdes, även dyra maskiner inom företaget. Vad vi vet så finns det inga papper skrivna att allt går till mig och min bror om han skulle gå bort. Vad kan vi ställa för krav på honom och vad har vi för rättigheter om han skulle gå bort? Han säger att allt löser sig och att hans sambo inte skulle ställa till något för oss. Men hur kan vi vara säkra på det när det inte finns några papper skrivna? Det är ett väldigt komplicerat förhållande där hon är väldigt dominant och bestämmer över honom och har hand om alla papper/ekonomi osv. Jag och min bror vill ha en säkerhet i att allt tillfaller oss. Men hur ska vi lösa det när vår pappa inte ens kan sätta sig ner och lyssna på oss? Har ni något tips?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad du och din bror har rätt att ärva efter er pappa i förhållande till hans sambo.

Reglerna som finns på området som din fråga rör går att finna dels i Ärvdabalken (ÄB) och dels i Sambolagen (SamboL).

Sambos arvsrätt
I Sverige är huvudregeln att följande har arvsrätt:

Makar (3 kap. 1 § ÄB); Barn (2 kap. 1 § ÄB); Föräldrar, eller syskon om föräldrar inte finns i livet (2 kap. 2 § ÄB); Mor/farföräldrar om inga av de ovanstående finns i livet (2 kap. 3 § ÄB).

Detta innebär att sambor inte har arvsrätt i egentlig mening i Sverige. En efterlevande sambo har dock rätt att kräva bodelning då ett samboförhållande upphör (8 § SamboL). Ett samboförhållande anses upphört då någon av samborna avlider (2 § SamboL). Det är bara sambornas gemensamma bostad och bohag, så kallad samboegendom, som ska ingå i bodelning (3 § SamboL). Det finns här ett krav på att egendomen och bostaden ska ha varit köpt med en avsikt att vara sambornas gemensamma och faktiskt används på det sättet.

I erat fall innebär detta att bostaden inte skulle gå till er pappas sambo då den inte var köpt för deras gemensamma användning. I övrigt gäller att er pappas sambo får det som hon skulle fått vid en separation från er pappa.

Vid en bodelning på grund av dödsfall av en sambo tillfaller hälften av samboegendomen den efterlevande sambon och hälften dödsboet. Detta innebär att ni som barn till den avlidna skulle få ärva allt som skulle ha tillfallit er far vid en separation från hans sambo. Detta är dock förutsatt att ett testamente inte är skrivet.

Testamente och bröstarvinges laglott
Er far har dock rätt att upprätta ett testamente om att hans sambo ska få mer än vid en bodelning. Ni bröstarvingar (barn) omfattas dock av laglottsrätten vilket innebär att ni inte kan göras helt arvlösa genom testamente. Ni barn har alltid rätt till er laglott (7 kap. 1 § ÄB). Denna laglott utgörs av hälften av vad ni annars hade haft rätt till. Med andra ord skulle du och din bror få 50 % var om inget inskränkte er arvsrätt, men om ni bara får er laglott så får ni alltså 25 % var av vad som finns i dödsboet. Detta innebär att de återstående 50 % som skulle kunna finnas kvar alltså får tillfalla er fars sambo.

Om fallet skulle vara som så att er far har skrivit ett testamente som överlåter allt till hans sambo så måste ni vara medvetna om att ni aktivt måste jämka testamentet för att få ut er laglott. Om jämkning inte sker inom sex månader från det att bröstarvinge fått del av testamentet förlorar denne sin rätt att få ut sin laglott ur dödsboet (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB).

Sammanfattningsvis
Om er pappa inte skrivit något testamente så får du och din bror dela på allt som finns kvar i dödsboet efter en sambodelning, där vi kan konstatera att i alla fall huset skulle tillfalla er. Om det istället är så att er pappa skrivit ett testamente som inskränker er arvsrätt, så har ni som minst alltid rätt till er laglott. Det krävs dock att ni jämkar testamentet inom sex månader från det att ni fått vetskap om det för att ni ska få ut er laglott.

I övrigt kan jag bara konstatera att er pappa har rätt att fördela kvarlåtenskapen hur han vill, där ni alltid kommer få ut i alla fall 25 % var av hans tillgångar.

Hoppas du fått lite klarhet i vad som gäller i er situation.

Med vänliga hälsningar,

Carl JanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”