Bröstarvinges arvsrätt

2016-10-31 i Bröstarvinge
FRÅGA
Min mamma gick bort för ett tag sen. Vid dödsfallet var hon gift med pappa. För att ställa en enkel fråga kring successionsrätt och arv: hur är det med arvet efter mamma - om pappa säljer deras gemensamma villa och går med vinst 4 miljoner, är jag och min syster (enda barnen) berättigade till 50% (vår arvslott) då? Förutsatt att han inte gift sig osv.
SVAR

Huvudregeln är att ens barn kommer att ärva en med lika stor del då man dör, detta är deras arvslott 2 kap 1§ Ärvdabalken. Är barnens föräldrar gifta vid ena makens död kommer den efterlevande maken förfoga över arvet med fri förfoganderätt, 3 kap 1§ Ärvdabalken. Detta innebär att den ärver sin make med inskränkningen att den inte får testamenteras bort, detta för att de gemensamma barnen har rätt till efterarv från den först döda föräldern, 3 kap 2§ Ärvdabalken,

Som svar på er fråga har ni alltså inte någon legal rätt till arv från er mamma förrän er pappa har dött. Däremot finns inget som stoppar er far från att redan vid moderns död delvis eller helt utge arv till sina barn men då ska din andel i den efterlevande makens bo minskas i motsvarande mån, 3 kap 2§ Ärvdabalken.

Ärvdabalken hittar du här!

Hoppas du fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen.

Sara Aspelin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (425)
2021-02-16 Kan en bröstarvinge avsäga sig sin arvsrätt?
2021-02-16 Göra barnbarnet arvlös?
2021-02-04 Kan man göra sitt barn arvlös med ett testamente?
2021-01-31 Om förälder avlider när får särkullbarnen tillgång till sitt arv?

Alla besvarade frågor (89567)