FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBröstarvinge30/12/2014

Bröstarvinges arvsrätt

Hej! Ett gift par har upprättat bodelning som registrerats på rätt sätt. De har bott åtskilda sedan dess, c:a 23 år, och var och en har haft sin egen ekonomi och egen bostad. Nu har mannen avlidit. Har efterlevande hustrun arvsrätt, och i så fall, hur "ser den ut"? Följs den normala arvs-ordningen, dvs den efterlevande hustrun ärver maken medan sonen (enda gemensamma barnet) är efterarvinge? Inga testamenten finns. Om hustrun ärver, hur fördelas tillgångarna: bankkonton, fonder, bil mm. ? Kan hustrun avsäga sig sin arvslott (om hon har sådan)?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!

Svaret på din fråga är kort och gott att nej, ex-hustrun har ej någon arvsrätt. Hade det istället varit som så att mannen gick bort medan de var i ett äktenskap, så skulle den efterlevande makan vara den som ärvde mannen före de gemensamma barnen, men dock inte före eventuella särkullbarn på mannens sida. I ditt fall är det sonen till mannen som ärver hela kvarlåtenskapen under förutsättning att inget testamente finns eller att sonen har några syskon. Sonen är att betrakta som bröstarvinge till sin far, se 2 kap. 1 § ärvdabalken(ÄB) https://lagen.nu/1958:637 .

Hoppas Du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anes SabicRådgivare