Bröstarvinge - möjlighet att jämka testamente

Om pappan i en familj, som gått bort, testamenterat 3/4 till ett barn och 1/4 till ett barn. Kan Barn2 överklaga detta för att få rätt till hälften när mamman gått bort och detta sker 15 år senare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Möjlighet att jämka testamentet

Som huvudregel gäller att bröstarvingar (barn till avlidne) har rätt till arv och ska få lika mycket i arv om det finns fler än ett barn (2 kap. 1 § ÄB). Korrekt upprättade testamenten är giltiga. Om det framgår att bröstarvinge inte ska få något arv, eller mindre än laglotten, kan bröstarvinge påkalla jämkning för att få ut sin laglott inom sex månader från det att bröstarvinge delges testamentet. Görs detta inte inom sex månader, förlorar bröstarvingen rätten till sin laglott (7 kap. 3 § ÄB & 14 kap. 4 § ÄB). Laglotten är halva arvslotten (7 kap. 1 ÄB)

Din situation

Som utgångspunkt ska kvarlåtenskapen fördelas lika, dvs hälften var. Genom testamentet har annan fördelning skett mellan barnen. Bröstarvinge har rätt till sin laglott, vilket är hälften av sin arvslott. I detta fall får det andra barnet ut sin laglott genom testamentet, och därför inte aktuellt med att jämka testamentet. Om det hade varit så att det andra barnet inte hade fått ut sin laglott, hade rätten till att påkalla jämkning ändå varit förlorad eftersom det gått mer än sex månader sedan delgivningen av testamentet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000