Bröstarvinge har tagit egendom ur dödsboet

En av bröstarvingarna har överfört fadern två bilar på annan person och gått in i faderns lägenhet utan samtycke från övriga bröstarvingar! Ska man polisanmäla då eller vad?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du kan anmäla en bröstarvinge för brott om denne har tagit egendom som tillhört arvlåtaren. Jag tolkar din fråga som att arvlåtaren är avliden och att egendomen har tagits från dödsboet. Eftersom ni ännu inte har delat upp egendomen mellan er utgår jag från att ett arvskifte inte är genomfört. Jag utgår också från att en bouppteckning har förrättats, eftersom huvudregeln är att detta ska göras senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § ÄB).

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB) och brottsbalken (BrB)

Dödsboet äger den avlidnes egendom innan arvskifte och dödsbodelägarna ska gemensamt förvalta över egendomen

När en person dör övergår skulder och tillgångar som tillhörde den avlidne personen till ett dödsbo. Ett dödsbo är en egen juridisk person. Arvingar till den avlidne är dödsbodelägare som tillsammans ska bestämma hur den avlidnes kvarlåtenskap ska fördelas. Det görs genom ett så kallat arvskifte. Vid ett arvskifte upprättas ett avtal mellan dödsbodelägarna där det bestäms hur egendomen i dödsboet ska fördelas mellan arvingarna (23 kap. 1 § ÄB). Innan dess att ett arvskifte har ägt rum är det dödsboet som äger den avlidnes egendom. Det är dödsbodelägarna som ska förvalta den egendom som ingår i dödsboet. Förvaltningen ska ske gemensamt och alla dödsbodelägare ska vara överens om alla förvaltningsåtgärder som vidtas (18 kap. 1 § ÄB).

Det kan vara brottsligt för en dödsbodelägare att ta egendom ur dödsboet innan arvskifte ägt rum

Det är otillåtet för en dödsbodelägare att tillägna sig egendom som ingår i dödsboet, eftersom äganderätten normalt sett inte övergår från dödsboet till arvingarna förrän ett arvskifte äger rum. Om en dödsbodelägare tagit egendom ur dödsboet utan tillåtelse med avsikten att behålla egendomen själv kan det vara fråga om stöld (8 kap. 1 § BrB). Om dödsbodelägaren saknar avsikten att ge sig själv egendomen som tagits kan det istället vara fråga om egenmäktigt förfarande (10 kap. 8 § BrB).

Vad innebär detta för dig

Innan ett arvskifte är genomfört anses den avlidnes egendom fortfarande tillhöra dödsboet. Jag kan tyvärr inte ge något säkert svar på om bröstarvingen kommer att dömas för något brott. Det är bara en domstol som kan besluta om sådant. Det jag kan säga är att stöld från dödsboet kan bli aktuellt om en bröstarvinge tagit egendom från dödsboet utan tillåtelse med avsikt att behålla egendomen. Saknas vilja hos bröstarvingen att göra egendomen till sin egen kan det istället vara fråga om egenmäktigt förfarande från dödsboet.

Du kan absolut göra en polisanmälan. För att göra en polisanmälan mot någon behöver du inte ens vara säker på om personen du anmäler har gjort något brottsligt. Den bedömningen är upp till polisen och rätten.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna MandersRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000