Bröstarvinge blev inte kallad till bouppteckning

FRÅGA
Min mormor dog i juni 2012 och efter det blev min Mamma aldrig kallad på nån bouppteckning och fick därmed absolut inget efter mormor har de gått rätt till?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som bröstarvinge till din mormor är din mamma dödsbodelägare i din mormors dödsbo. (18 kap. 1 § ÄB) Eftersom samtliga dödsbodelägare ska kallas till bouppteckningen skulle även din mamma ha kallats.(20 kap. 2 § ÄB) För att en bouppteckning ska vara giltig utan att din mamma närvarande krävs att det till bouppteckningen bifogats bevis om styrker att hon blev kallad. (20 kap. 3 § 2st ÄB) Jag skulle alltså i första hand råda er att se efter i bouppteckningen om något bevis på kallelse bifogats. Om så inte är fallet borde inte Skatteverket godkänt bouppteckningen. (20 kap. 9 § 3 st ÄB) Om din mamma inte står med som bröstarvinge i bouppteckningen, om bouppteckningen inte innehåller bevis för att hon blivit kallad eller om bouppteckningen innehåller bevis för att hon blivit kallad men så inte är fallet så kan din mamma överklaga beslutet till Förvaltningsrätten inom 3 veckor från det att hon tog del av beslutet. (22-23 §§ FL)

För att besvara din fråga har det alltså inte gått rätt till eftersom din mamma i egenskap av bröstarvinge har rätt att kallas till bouppteckningen. Om övriga dödsbodelägare inte visste vart din mor befann sig finns regler för hur hon skulle kallats till bouppteckningen i 16 kap 1-3 §§ ÄB. Som sagt skulle jag först och främst råda er att se efter i bouppteckningen för att se om din mamma står med som bröstarvinge och om det finns bevis för att hon blivit kallad. Bevis för att hon blivit kallad räcker för registrering hos Skatteverket men om det inte stämmer kan hon ändå väcka talan vid förvaltningsrätten.

Hoppas detta besvarade din fråga och gav klarhet i rättsläget! Om något är otydligt eller om ni har ytterligare funderingar är ni varmt välkomna att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se. Om ni vill ha vidare hjälp av en jurist får ni gärna maila mig så hänvisar jag er vidare till Lawlines juristbyrå.

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1141)
2022-01-21 Får dödsbodelägare ta ut egendom ur lägenhet tillhörandes dödsboet?
2022-01-13 Kan en arvtagare göra bouppteckningen?
2022-01-10 Avstår efterlevande make sitt arv om denne tillämpar 12:2 regeln?
2022-01-06 När behöver bouppteckning genomföras?

Alla besvarade frågor (98546)