FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBröstarvinge13/12/2015

Bröstarvingars rättigheter efter arv

Hej

Vi är två kvinnor/systrar som har samma pappa!

Nu har han gått bort. Har inte haft kontakt med honom har Vi skyldigheter och hur blir det med arv osv! Vi är närmast anhöriga!

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Enligt 2 kapitlet 1 § ärvdabalken så är ni två i egenskap av döttrar, bröstarvingar till den avlidne. Det framgår även av andra stycket att ni ska dela på arvet. Detta förutsatt att er pappa inte har testamenterat bort arvet. Om så har skett så har ni trots det rätt att kräva ut er laglott som är halva arvslotten vilket framgår av 7 kapitlet ärvdabalken. I sådant fall måste ni påkalla jämkning inom 6 månader från det att ni delgivits testamentet.

I övrigt så har alla som varit folkbokförda i Sverige rätt till de tjänster som räknas upp i begravningslagen. Det som bland annat inte nämns där och som ni kan bli skyldiga at bekosta är minnesstund, skötsel av begravningsplats, begravningsceremoni m.m.

Hoppas att ni känner att ni fick svar på er fråga!

Vänligen,

Alexandra KristoferssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?