Bröstarvingars rätt till laglott

vår mamma är bortgången och vår far har efter det gift om sig. Nu har vår pappa också gått bort.

Hur mycket har jag och min syster rätt till ? Arv efter mamma och pappa ? Vad kan ett testamente betyda ? När är det värt att jämka ?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du frågar vad ni kan få ärva efter både er far och mor utgår jag från att er far och mor var gifta då er mor gick bort.

Innan bodelning görs mellan er fars dödsbo och hans efterlevande make kommer det han har ärvt efter er mor att tilldelas dig och din syster (se ärvdabalken 3 kap. 6 §). Beloppet ni tilldelas bestäms efter den kvotdel som arvet utgjorde i er fars totala tillgångar då han fick det efter er mor, summan kan alltså vara en annan än den er far ärvde.

Efter det görs en bodelning mellan dödsboet efter er far och hans nya make. Delas tillgångar slås ihop och delas mellan dem, ni får ärva dödsboets halva.

Ett testamente kan innebära att du och din syster får ärva allt efter er far. Till exempel skulle han kunna ha testamenterat bort hälften av sin kvarlåtenskap till sin efterlevande make. Du och din syster får i så fall endast dela på hälften.

Jämkning kan aktualiseras ifall er far skulle ha testamenterat bort mer än hälften av sin kvarlåtenskap och därmed kränkt er så kallade laglott. Som bröstarvingar (barn) har du och din syster nämligen rätt till halva arvslotten (kvarlåtenskapen). Ifall er far till exempel har testamenterat bort 60 % av sina tillgångar är det värt för er att påkalla jämkning och därmed få ut er laglott.

Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”