Bröstarvingars rätt till laglott

Hej!

Jag undrar om man kan testamentera bort en bröstarvinge?

Frågan gäller försäljning av bostad där min farmor testamenterar bort min far.

Testamentet lyder att min fars äldre och yngre broder ska dela lika.

Vid tillfället som testamentet upprättades var min farmor allvarligt sjuk och jag undrar vem som ska bevittna detta.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det går inte att helt testamentera bort en bröstarvinges rätt till arv. Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott. Hälften av den arvslott som skulle tillkommit en bröstarvinge, om testamente inte upprättats, utgör dennes laglott, 7 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1). Varje bröstarvinge som vill ha sin laglott begär jämkning av testamentet, 7 kap. 3 § 1 st. ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1). En begäran om jämkning ska ske inom 6 månader från det att testamentet delgivits, 7 kap. 3 § 3 st. ÄB.

Ett testamente ska uppfylla vissa formkrav, det ska upprättas skriftligen och i närvaro av två vittnen som ska underteckna testamentet med sina namn. Vittnena ska vara medvetna om att den handling de undertecknar är ett testamente, 10 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1). Den som är under femton år eller lider av en psykisk störning som innebär svårigheter att förstå testamentes innehåll får inte vara vittne. Inte heller får testatorns (den som upprättat testamentets) make, sambo, syskon eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn vara vittnen, 10 kap. 4 § 1 st. ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K10P4S1). Den som testamentet är till fördel för och dennes make, sambo, syskon eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till denne får inte heller vara vittnen, 10 kap. 4 § 2 st. ÄB.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linda CritchleyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”