Bröstarvingars rätt till laglott

2016-05-08 i Laglott
FRÅGA
Hej!Jag undrar om man kan testamentera bort en bröstarvinge?Frågan gäller försäljning av bostad där min farmor testamenterar bort min far.Testamentet lyder att min fars äldre och yngre broder ska dela lika.Vid tillfället som testamentet upprättades var min farmor allvarligt sjuk och jag undrar vem som ska bevittna detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det går inte att helt testamentera bort en bröstarvinges rätt till arv. Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott. Hälften av den arvslott som skulle tillkommit en bröstarvinge, om testamente inte upprättats, utgör dennes laglott, 7 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) (här). Varje bröstarvinge som vill ha sin laglott begär jämkning av testamentet, 7 kap. 3 § 1 st. ÄB (här). En begäran om jämkning ska ske inom 6 månader från det att testamentet delgivits, 7 kap. 3 § 3 st. ÄB.

Ett testamente ska uppfylla vissa formkrav, det ska upprättas skriftligen och i närvaro av två vittnen som ska underteckna testamentet med sina namn. Vittnena ska vara medvetna om att den handling de undertecknar är ett testamente, 10 kap. 1 § ÄB (här). Den som är under femton år eller lider av en psykisk störning som innebär svårigheter att förstå testamentes innehåll får inte vara vittne. Inte heller får testatorns (den som upprättat testamentets) make, sambo, syskon eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn vara vittnen, 10 kap. 4 § 1 st. ÄB (här). Den som testamentet är till fördel för och dennes make, sambo, syskon eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till denne får inte heller vara vittnen, 10 kap. 4 § 2 st. ÄB.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linda Critchley
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Jättestort tack för en snabbt svar +++++
2016-05-09 19:41
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (774)
2020-10-27 Hur stor är laglotten?
2020-10-26 Hur beräknas lag och arvslott?
2020-10-22 Laglott och Testamente
2020-10-22 Får man ge större gåvor och utbetalningar till sina barnbarn?

Alla besvarade frågor (85560)