Bröstarvingars rätt till arv trumfar testamente

Är inskriven i testamentet men delar jag och mina halvsyskon lika på arvet efter att deras pappa gått bort?

Min bonuspappa har skrivit in mig i testamentet där det står följande:

"Vid min bortgång skall all min kvarlåtenskap tillfalla BRÖSTARVINGE-1, BRÖSTARVINGE-2 och BONUSBARN (jag) och fördelas mellan dessa enligt huvudavtalet.

För det fall någon av mina bröstarvingar begär jämkning av testamente för utfående av laglott skall bröstarvinge enbart erhålla sin laglott i kontanter. All min övriga egendom skall då tillfalla testamentarvtagare och arvinge som ej klandrat testamentet för utfående av laglott."

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar arvsrättsliga regler som du hittar i ärvdabalken (ÄB).

Legal arvsrätt går före testamente

Som jag tolkar din fråga ingår du i en bonusfamilj där du delar mor med dina halvsyskon, och ser deras genetiske far som din bonusfar. Du har emellertid inget genetiskt släktskap till honom. Din fråga är alltså om arvet efter din bonuspappa ska tillfalla dig och dina halvsyskon lika, efter dennes frånfälle.

Utgångspunkten i svensk rätt är att arv grundas på "blodsband". Eftersom dina halvsyskon (bröstarvinge 1 och 2) är faderns avkomlingar, är de mycket riktigt just bröstarvingar som på så vis är arvsberättigade (1 kap. 2 § ÄB). Du har däremot ingen arvsrätt överhuvudtaget efter din bonuspappa – du kan endast få del av kvarlåtenskapen ("arvet") genom ett testamentariskt förordnande (testamente).

Bröstarvingar utgör den s.k. första arvsklassen och har ett mycket starkt skydd för sitt arvsanspråk. Hälften av arvlåtarens (den avlidnes) kvarlåtenskap måste nämligen alltid tillfalla dennes bröstarvingar, den s.k. laglotten (7 kap. 1 § ÄB). Ett testamente som innebär att denna regel inte respekteras kan i så fall jämkas av bröstarvingarna (7 kap. 3 § ÄB). Detta innebär att oavsett vad ska dina halvsyskon dela på 50% av de tillgångar som er gemensamma bonuspappa efterlämnar sig. Bröstarvingarna ska dela lika inbördes, så är de två till antalet utgörs deras laglott av 25% var. Rätten till denna laglott grundar sig inte i testamentet, utan följer rakt av lagen.

Det är resterande 50% av tillgångarna som din bonuspappa äger kan han förfoga över testamentariskt, eller med andra ord, ge bort genom testamente (11 kap. 1 ÄB). Om inget testamente upprättas kommer hela kvarlåtenskapen tillfalla bröstarvingarna som arv, och även om testamente upprättas kan arvlåtaren förstås testamentera sina bröstarvingar mer egendom utöver den lagstadgade laglotten. I ditt verkar just detta ha skett – din bonuspappa har enligt testamentet velat åstadkomma en tredelad likafördelning av arvet mellan er. Det innebär att ni kommer erhålla 33% var av arvet – sett till ekonomiska värden. Om jag förstått din beskrivning av testamentet rätt torde denna uppdelning vara helt i sin ordning – de båda bröstarvingarna får ju mer än sina lagstadgade 25% (laglott).

Verkligheten kan förstås vara mer komplicerad än så, och beroende på eventuella förskott på arv, stora gåvor till er barn eller en ojämn fördelning av legat (arvsobjekt, i motsats till kontanter) vars värden visar sig vara högre eller lägre än beräknat, kan dock situationen uppstå att någon av de båda bröstarvingarnas rätt till laglott kränks, genom att de alltså erhåller mindre än 25% av arvet. I så fall kommer de kunna påkalla jämkning av testamentet och tvinga fram arv som motsvarar laglotten (enligt vad din bonuspappa bestämt i avtalet ovan, i kontanter). I ett sådant fall går deras arvsrätt före din testamentsrätt.

Men vid en grundläggande testamentestolkning framgår tydligt att din bonuspappas avsikt är att ni ska dela lika på kvarlåtenskapen, varför detta med största sannolikhet kommer att bli fallet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga,

Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”