Bröstarvingars möjlighet att få ut sin laglott

Hej,

Jag är änka och har två barn. Bröstarvingar.

Ett av barnen har jag bättre kontakt med och vill därför ge en större summa pengar till detta barn samt låta upprätta ett gåvobrev och ge min bostadsrätt till detta barn.

Om det inte finns mer pengar på mitt konto än att det räcker till en begravning då jag dör.

Kan mitt andra barn då på något sätt kräva att få halva lägenheten även om jag specifikt skrivit på gåvobrevet att den inte skall vara ett förtida arv.

Eller få del av penningsumman jag gett mitt barn?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad du har för möjligheter att ge ditt ena barn en större del av dina tillgångar än vad du ger det andra.

Vad säger lagen?

Till att börja med bör vi utgå från det förhållandet att det rör sig om din egendom och att du som huvudregel har rätt att göra vad du vill med den. Du får alltså som utgångspunkt skänka bort den, sälja den osv. När det gäller gåvor till bröstarvingar och gåvor i syfte att gynna en bröstarvinge över en annan aktiveras dock speciella regler i ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln enligt 2:1 ÄB är att bröstarvingar ärver lika stor del vardera. Detta är dock en rättighet som kan inskränkas något. Det kan dock bara göras till en viss gräns. Enligt 7:1 ÄB utgör hälften av bröstarvingens normala arvslott en s.k laglott. Laglotten kan inte testamenteras bort och är en nästan helt ogenomtränglig rättighet.

Laglotten skyddas även från den typ av gåva som du lyfter fram i din fråga. Enligt 7:4 ÄB kan en gåva som arvlåtaren (du) gå åter om gåvans syfte var att kränka bröstarvingens laglott. Detta innebär att om du ger bostadsrätten till ditt ena barn och detta innebär att det andra barnets rätt till laglott kränks, kan det barnet ha rätt till att få ut en summa ur bostadsrättens värde som utgör hans eller hennes laglott.

Vid gåva till barn är huvudregeln enligt 6:1 ÄB att gåvan räknas som ett förskott på arv och således innebär att barnet som får gåvan ska räkna bort gåvans värde från det som han eller hon ärver när föräldern dör. Det är emellertid möjligt att i gåvobrevet skriva in att gåvan inte utgör förskott på arv. Denna möjlighet påverkar dock inte något av barnens möjligheter att få ut sin laglott som beskrivet ovan.

Sammanfattning

Utgångspunkten är som sagt att du får göra vad du vill med din egen egendom. Dina barn har dock båda rätt till att få ut en laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten. Detta betyder att du kan ge det ena barnet upp till 75% av din egendom utan att detta inkräktar på den andres laglott. Om du ger honom eller henne mer än så kan det andra barnet vidta åtgärder för att få de 25% som han eller hon har rätt till.

Du kan alltså genom gåva eller testamente göra så att ditt ena barn får större delen av din egendom (75%). Men inte göra så att barnet får all din egendom eftersom det andra barnet då kan utnyttja reglerna om laglott för att skydda sin rätt.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der TouwRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”