Bröstarvingars laglottsskydd

2016-02-11 i Laglott
FRÅGA
Min sambo testamenterar sin förmögenhet till mig, men vill inte att mina barn ska få tillgång till förmögenheten efter min bortgång. Vänligen
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Om du vill styra över vad som ska hända med din kvarlåtenskap(det samlade värdet av dina tillgångar) då du går bort föreslår jag att du upprättar ett testamente. Rätten att testamentera bort sin kvarlåtenskap inskränks dock av bröstarvingars rätt till laglott. Laglotten regleras i 7 kap. 1 § ärvdabalken och utgör halva arvslotten. Ett testamente som inskränker en bröstarvinges rätt till laglott kan på begäran av denne bröstarvinge jämkas, vilket innebär att denne får sin laglott.

Detta innebär att du endast kan testamentera bort 50% av din kvarlåtenskap, resten kommer att tillfalla dina bröstarvingar.

Om du undrar över något får du gärna återkomma.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (741)
2020-06-03 Får barnbarnens laglott kränkas genom gåva eller testamente?
2020-05-31 Testamentera bort laglott och styra arv
2020-05-29 ​Hur får man ut sin laglott?
2020-05-25 Får man testamentera bort sina tillgångar till sin särbo och göra sin dotter arvlös?

Alla besvarade frågor (80679)