Bröstarvingars arvsrätt

2021-12-05 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hur mycket ärver var och en av oss när vår far går bort? Vår far har 1 barn med en kvinna som sedermera är avliden (de var ej gifta) samt 3 barn med en annan kvinna (lever) och numera frånskilda. (Ej gifta) Konstellationen syskonen emellan torde då bli 3 helsyskon, 1 halvsyskon eller 1 helsyskon, 3 halvsyskon. Beroende på hur man väljer att se det. För exempel utgår jag från: 1 helsyskon, 3 halvsyskon (Den gemensamma fadern lever själv, ogift) Hur skulle fördelningen av ett ev. arv bli?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utgångspunkten för bröstarvingars arvsrätt

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). När en person som är ogift avlider ska kvarlåtenskapen i första hand delas lika mellan den avlidnes bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Med bröstarvinge menas arvlåtarens barn och barnbarn osv i rakt nedstigande led.

Det vill säga, om din far inte upprättat ett testamente kommer hans kvarlåtenskap att fördelas lika mellan dig och dina 3 halvsyskon, dvs ni har då rätt till varsin arvslott som i ditt fall motsvarar ¼ av kvarlåtenskapen.

Upprättande av testamente kan inskränka arvslott

Arvsreglerna är uppbyggda med grundtanken att varje arvinge ska ärva lika mycket. Det är dock möjligt för arvlåtaren att inskränka en bröstarvinges arvslott till hälften genom ett testamente. En bröstarvinge har dock alltid rätt till sin laglott, dvs hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Om det finns ett testamente som inskränker bröstarvingens laglott måste bröstarvingen begära jämkning av testamente inom tidsfristen (7 kap 3 § 1 och 3 stycket ÄB). Om det inte görs förlorar bröstarvinge sin rätt till sin laglott (7 kap. 3 § 3 stycket ÄB).

Ett exempel för att förtydliga: Om kvarlåtenskapen efter din far blir 400 000 kr är din och dina halvsyskons arvslott ¼ vardera av det, dvs 100 000 kr. Din far kan om han vill upprätta ett testamente som inskränker en bröstarvinges arvslott till hälften, dvs till 50 000 kr. Man har dock som bröstarvinge alltid rätt till sin laglott vilken är hälften av arvslotten, dvs 50 000 kr.

Sammanfattning

Om inget testamente finns kommer kvarlåtenskapen delas lika mellan dig och dina halvsyskon. Din far kan inskränka en bröstarvinges arvslott genom ett testamente men max till hälften eftersom en bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott. I ditt fall blir arvslotten ¼ av kvarlåtenskapen och laglotten ⅛ av kvarlåtenskapen.

Hoppas du fick svar på din fråga,

Linnea Rosendahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (474)
2022-01-09 Hur fördelas arvet när en bröstarvinge är avliden?
2022-01-04 Ärver mina barn mig eller även min fd. make som inte är deras fader?
2021-12-22 Efterlevande makes arvsrätt går före bröstarvingars arvsrätt
2021-12-05 Bröstarvingars arvsrätt

Alla besvarade frågor (98495)