Bröstarvingars arvsrätt

FRÅGA
Hej!Min mor o far är skilda sen länge.. Min far har en sambo som har 2 barn men som inte är hans..Min far är väldigt dålig nu tyvärr.. Om min far går bort, hur blir arvet då?Far efterlämnar mig, hans son o min syster..Går min fars tillgångar till hans sambo eller går de till mig o min syster då?MvH
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din far har två barn dvs. två bröstarvingar, du och din syster. Arvsrättsliga frågor regleras i ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Barn till den avlidne tillhör den första arvsklassen (ÄB 2 kap.1§). Det innebär att det är bröstarvingar som ärver om det inte finns ett testamente som stadgar annat. Jag utgår därför från att det inte finns ett testamente.

Bodelning efter sambor

Samborättsliga frågor regleras i sambolagen (2003:376) (SamboL). Då ett samboförhållande upphör på grund av att ena sambon avlider kommer en bodelning att ske om den efterlevande sambon begär det (SamboL 8§). I en bodelning efter sambor ska den s.k. samboegendomen delas mellan samborna. Med samboegendom menas gemensam bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk under samboförhållandet (SamboL 3§). Efter att en eventuell bodelning har skett och samboegendomen har fördelats kommer den resterande kvarlåtenskapen att fördelas mellan dig och din syster. Det är dock värt att nämna att den efterlevande sambon har genom bodelningen rätt att erhålla egendom till ett värde som motsvarar minst två prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. Resterande egendom kommer att gå till den avlidnes bröstarvingar.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis har bröstarvingar i detta fall arvsrätt till kvarlåtenskapen efter att en eventuell bodelning skett.

Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.
Linus Långbacka
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2804)
2021-01-17 Är det rätt att sambo bor gratis i huset jag äger?
2021-01-17 Hur ska jag lösa ut sambon ur min bostadsrätt?
2021-01-15 Hur kan man rättvist dela upp egendom i samboavtal?
2021-01-15 Är bostaden samboegendom och hur ska värdet fördelas vid en seperation?

Alla besvarade frågor (88144)