Brorson till först avliden - inte tillåten förrättningsman

2020-01-26 i Efterarv
FRÅGA
Hej, jag håller på och upprättar en bouppteckning efter min avlidna hustru. Vi har två gemensamma barn och tre barnbarn. Min fråga är kan min avlidna frus brorson fungera som förrättningsman vid bouppteckningen eller är han att betrakta som efterarvinge? Eftersom jag lever och min frus bror inte ärver mig så borde han inte vara efterarvinge eller hur? Vill göra rätt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om din avlidna frus brorson skulle kunna vara förrättningsman.

För att besvara din fråga kommer jag ta ledning av bestämmelserna i Ärvdabalken (ÄB).

Innan bouppteckning så ska två förrättningsmän utses, som är kunniga och trovärdiga (20 kap. 2 § ÄB).

Enligt Skatteverket så får följande personer inte vara förrättningsmän: 1) Efterarvingar eller dess företrädare; 2) Dödsbodelägare eller dess företrädare; 3) Bouppgivare, boutredningsman eller testamentsexekutor; 4) Särskild boutredningsman.

De arvsberättigade
Vid arv har olika personer olika rätt beroende på vilken arvsklass man tillhör. De första att ärva är barn till den avlidne, eller om barn avlidit dennes barn, som då utgör den första arvsklassen (2 kap. 1 § ÄB). De andra att ärva är föräldrarna till den avlidne och om de inte finns kvar ska den avlidnes syskon och sist syskonbarnen ärva. Detta är då andra arvsklassen (2 kap. 2 § ÄB). Näst på tur är mor- och farföräldrar till den avlidne och om de inte finns kvar i livet så ärver deras barn (2 kap. 3 § ÄB).

Vilka har rätt till efterarv?
Var den avlidne gift gäller dock att allt som var den avlidnes tillfaller den efterlevande maken med fri förfoganderätt, vilket innebär att det får spenderas hur den efterlevande maken än vill (3 kap. 1 § ÄB). Senare, vid den efterlevande makens död, så ärver familj och släkt enligt ordningen som angavs i arvsklasserna ovan. Med andra ord ärver barn och barnbarn först, följt av föräldrar och sedan syskon samt syskonbarn (3 kap. 2 § ÄB). De som kan få efterarv beror alltså på släktskapet till den först avlidne, medan de som ärver den efterlevande maken bestäms utifrån släktskapet till denne.

Brorson som förrättningsman
Med grund i vad som förklarats ovan står det klart att din frus brorson faktiskt utgör en person som har rätt till efterarv efter din fru, i andra arvsklassen. Även om det inte är särskilt troligt att efterarvet skulle nå honom med tanke på storleken på din familj, så får han alltså inte vara förrättningsman.

I övrigt så ber jag dig notera att två förrättningsmän ska utses och igen, din brorson får alltså inte utgöra en av dem.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (711)
2020-09-23 Hur fördelas arv och efterarv?
2020-09-23 Kan man testamentera bort egendom som ärvts med fri förfoganderätt?
2020-09-21 Efterlevande makes arvsrätt och bröstarvingars efterarvsrätt
2020-09-21 Har jag rätt till efterarv när min mammas efterlevande make avlider?

Alla besvarade frågor (84350)