Brittisk arvskatt

Hur stor är arvskatten om man ärver en fond från en avliden släkting i England ?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga!

I svensk rätt är arvs- och gåvoskatten borttagen sedan ett antal år tillbaka. Enligt brittisk lag utgår dock arvsskatt, men arvet beskattas först när det överstiger ett visst värde. Det är alltså först då arvet är värt ett visst belopp som arvsskatt tillämpas. Arvsskatten i Storbritannien är 40 % och det är normalt den brittiska motsvarigheten till ett svenskt dödsbo som betalar arvsskatten. Det finns dock mängder med undantag. Exempelvis är arvsskatten 36 % om 10 % eller mer av arvet ges till välgörenhet. Vissa typer av egendom är även undantagna från arvsskatt. Exempel på sådana undantag är företag eller vissa jordbruksfastighet.

Storbritannien står utanför EU:s nya arvsförordning vilket innebär att brittisk domstol kommer att tillämpa brittisk internationell arvsrätt gällande arv efter personer bosatta i Storbritannien, svensk domstol skulle däremot tillämpa EU:s arvsförordning. Förordningen påverkar inte eventuell arvsskatt. Jag har dock ingen erfarenhet gällande brittisk rätt och det är därför svårt för mig att ge ett definitivt svar. säga exakt hur brittisk arvsskatt kommer att påverka arvet efter din mor. Vill du veta mer precist vad som gäller råder jag dig till att kontakta det engelska skatteverket. Deras kontaktuppgifter hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna MustafaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”