Brister i hyresrätt som är en bostadslägenhet

Hej Lawline Mitt hyresföretag har satt in nya fönster för en tid sen i min lägenhet år 2020 Jag bor i en hyresrätt. De nya fönsterblecken är inte som de var innan. De lät inte alls. De nya blecken låter fruktansvärt högt som trummpinnar som slår mot en metallisk trumma när det regnar. Ingen i vår familj kan sova. Vi vaknar så fort det börja regna och kan inte somna om. Min son lider mycket av detta då han inte kan koncentrera sig i skolan av bristen på sömn. Jag sover med öronproppar så fort det blir regn men jag får infektioner i öronen att använda de Jag är helt utbränd orkar inte mer. Jag har kontaktat min hyresvärd som inte vill gör något åt saken. Jag har också ett ärende sedan 2021 hos miljö och hälsa inget händer jag har väntat på att få detta problem åtgärdat. Det är en riktigt jobbigt störning för oss i hushållet som påverkar oss mycket negativt Bostadsanpassning från Kommunen ville hjälpa till med kostnaden att fönsterblecken isolerades men det godkände inte värden. Vad finns för rättigheter ? Vi behöver sömn. Tack

Lawline svarar

 

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! 

När det kommer till frågor gällande hyresrätter regleras det främst i 12 kap. Jordabalken, även kallad hyreslagen.  

Brister i hyresrätt som är en bostadslägenhet 

När det uppstår brister i en hyresrätt har hyresgästen rätt att få bristen avhjälpt och/eller blir kompenserad för bristen genom hyresreduktion (12 kap. 10 – 12 § Jordabalk). Vad som här menas med brist framgår av 12 kap. 16 § Jordabalken och kan handla om allt från total förstöring av hyresrätten till brister i hyresvärdens underhållskyldighet enligt 12 kap. 15 § Jordabalken (12 kap. 16 § Jordabalk). I ditt fall tycks bristen vara av sådan art som faller inom “hinder eller men som uppstått i hyresrätten” (12 kap. 16 § första stycket andra punkten jordabalk). Vad som avses här är att hinder eller men har uppstått i hyresrätten som innebär att den inte kan brukas fullt ut till sitt avsedda ändamål, som att exempelvis störningar gör det svårt att sova i sin bostadslägenhet.  

Det är hyresgästens uppgift att kunna konstatera att det råder en brist i lägenheten som innebär ett hinder eller men för nyttjanderätten. Det måste med andra ord både finnas en brist i lägenheten och att denna brist innebär att hyresrätten inte kan användas till sitt avsedda ändamål, exempelvis har sprickor i en vägg och lutande golvplattor ansetts att vara en brist men inte varit något som inneburit ett hinder eller men i nyttjanderätten (beslut den 17 november 2015 i ÖH 7997/15). Dessutom har hinder eller men ansetts föreligga när bullernivån i en lägenhet var avsevärt hög på grund av trafik, men inte att anse som en brist då hyresrätten var belägen i en tätort där höga bullernivåer är normalt förekommande (RBD 12:80). Huruvida fönsterblecken i ditt fall uppfyller dessa rekvisit kan jag inte säga, men vad du skulle kunna göra för att bevisa din sak är att mäta bullernivån när regnet slår mot fönsterblecken. Skulle det visa på onormalt hög bullernivå så torde det både vara en brist i fönsterblecken och innebära ett hinder eller men för nyttjanderätten.  

Som hyresgäst i en bostadslägenhet har du även rätt att begära ett föreläggande från hyresnämnden om inte hyresvärden uppfyller sin underhållsskyldighet, vilket innefattar att avhjälpa brister i hyresrätten (12 kap. 16 § Andra stycket jordabalken). Detta skulle innebära att hyresvärden behöver lösa bristen i hyresrätten inom en viss tid för att undgå sanktionsavgifter. 

Hoppas du fick svar på din fråga! 

Vänligen, 

Alexander MogrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”