Brister i hyresrätt

2020-10-17 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! min flickvän skrev upp sig på ett hyresavtal i en förstahandslägenhet, efter att hon har haft tillgång till lägenheten i en månad, får hon reda på att lägenheten har svartmögel, vilket även fastighetsbolaget visste om utan att informera när avtalet skrevs på, har hon rätt för återbetalning och omedelbar uppsägning?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad gäller vid brist i hyreslägenhet?

Hyresvärden är skyldig att hålla lägenheten i fullt brukbart skick (12 kap. 15 § Jordabalken). Att det finns hälsofarligt mögel i lägenheten kan naturligtvis inte anses uppnå kravet på fullt brukbart skick. När det föreligger brister i bostadslägenheter ska hyresgästen i första hand förelägga hyresvärden att avhjälpa bristen (12 kap. 15 och 11 § Jordabalken). Ett föreläggande att avhjälpa bristen kan med fördel ske genom att hyresgästen skickar in en ansökan om åtgärdsföreläggande till hyresnämnden (12 kap. 11 § 5 punkten Jordabalken). Hyresnämnden anger då en tidsram för när felet måste vara avhjälpt (12 kap. 16 § Jordabalken). Är det så att hyresvärden då inte avhjälper bristen eller om ett sådant avhjälpande inte kan ske utan dröjsmål har hyresgästen rätt att med omedelbar verkan säga upp hyresavtalet. Uppsägning med omedelbar verkan får endast ske om bristen är av väsentlig betydelse för hyresgästen. De kända hälsoriskerna med att under längre perioder bo med svartmögel borde anses vara av väsentlig betydelse.

Finns rätt till nedsättning av hyra?

Under den tid lägenheten är behäftad med mögel har din flickvän även rätt till en skälig nedsättning av hyran (12 kap. 11 § 3 punkten Jordabalken). En förutsättning för nedsättning är att hyresvärden är upplyst om bristen, du nämner att de var medvetna om möglet men det kan vara en god idé att ha upplysningen "på svart och vitt" om hyresvärden skulle krångla. Hur stor nedsättning som är skälig beror på från fall till fall, varför det är svårt för mig att göra en närmare bedömning. Anses lägenheten vara helt obrukbar kan en fullständig nedsättning vara möjlig, men jag tror inte att det är fallet här. Går hyresvärden inte med på en hyresnedsättning kan delen av hyran som din flickvän vill sätta ned istället deponeras till länsstyrelsen (12 kap. 21 § Jordabalken). Fördelen med en deponering är att hyresvärden då inte kan vräka din flickvän med motivering att hyran inte har betalats.

Sammanfattningsvis finns det i lägenheten en brist. Brister ska i första hand avhjälpas av hyresvärden, vilket kan ske genom ett åtgärdsföreläggande från hyresnämnden. Kan inte bristen avhjälpas utan skäligt dröjsmål och bristen för hyresgästen är av väsentlig betydelse så kan rätt till uppsägning med omedelbar verkan föreligga. Under tiden lägenheten är behäftad med fel har hyresgästen rätt till en skälig nedsättning av hyran.

Lycka till!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1978)
2021-06-12 Hur får man ut någon ur en hyreslägenhet som inte hjälper till att betala hyran?
2021-06-12 Lägenhet smutsig vid inflyttning - vad kan man göra?
2021-06-11 Vräkning från hyresrätt på grund av nedskräpning
2021-06-11 Har en otrevlig granne- vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (93076)