Brister i en hyresrättslägenhet på tillträdesdagen

Hej jag har precis flyttat in i en lägenhet som är rökskadad. Detta märktes inte när jag var och tittade på lägenheten, utan uppkom när vi torkade av ytor i köket. Och luktade bara mer o mer ju mer vi torkade av. Hyresvärden har under tiden varit och målat och åtgärdat en del men är ej klara och under tiden har jag ej kunnat bruka lägenheten på ett vettigt sätt.

Det jag undrar är om jag har rätt till någon typ av kompensation. Det har nu gått 30 dagar som jag inte kunnat bruka lägenheten till belåtenhet.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skicket i en hyresrättslägenhet på tillträdesdagen

Hyresvärden är skyldig att tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet (12 kap. 9 § JB). Detta gäller både på tillträdesdagen och under hela hyrestiden. Hyresvärden ska åtgärda brister i lägenheten så snabbt som möjligt.

Sanktioner vid hyresvärdens underlåtenhet att lösa problem i en hyresrättslägenhet

Att lägenheten är rökskadad innebär att det finns en brist och då har du en möjlighet till hyresnedsättning under den tid lägenheten är i bristfälligt skick. Du har också rätt att säga upp hyresavtalet om bristen inte kan avhjälpas utan dröjsmål (direkt). Uppsägning av hyresavtalet får ske om bristen är av väsentlig betydelse d.v.s. bristen ska medföra en stor olägenhet. Skadestånd är också ett alternativ om hyresvärden är vårdslös. Om lägenheten är bristfällig och hyresvärden känner till det ska han eller hon i god tid vidta åtgärder för att avhjälpa felet. Om inte detta sker är hyresvärden vårdslös. Du kan också vända dig till hyresnämnden som kan besluta om ett åtgärdsföreläggande. Ett åtgärdsföreläggande innebär att hyresvärden ska ha fixat ett problem före ett visst datum. Ansökan görs skriftligt till hyresnämnden och är kostnadsfritt.

Sanktionerna kan göras gällande parallellt och en hyresgäst kan ha rätt till både nedsättning av hyra och skadestånd.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Tina HashemRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000