Brf nekar upplåtelse i andra hand

Jag bor i en bostadsrätt sedan 6 år tillbaka. Tidigare kunde man hyra ut bostaden i andra hand men nu har föreningen beslutat att inte längre tillåta det. Min fråga är om föreningen har rätt till att neka oss att hyra ut i andra hand? Jag vill ju kunna hyra ut min bostad då jag fått jobb på annan ort.

Jag är tacksam om jag kan få svar på detta.

Med vänlig hälsning

Jan Brikell

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt 7 kap. 10 § 1 stycket bostadsrättslag krävs som utgångspunkt styrelsens samtycke för att upplåta en bostadsrätt i andra hand -- det är riktigt. Det finns dock en möjlighet att via 7 kap. 11 § 1 stycket bostadsrättslag gå förbi styrelsen och inhämta tillstånd från hyresnämnden. Hyresnämnden ska bevilja din begäran om (i) du har skäl för upplåtelsen, och (ii) styrelsen saknar befogad grund att neka dig på. Båda rekvisiten tolkas generöst till bostadsrättsinnehavarens fördel. Att under en period arbeta på annan ort kvalificerar definitivt in. Vidare, vad beträffar styrelsens möjligheter att anföra en befogad grund, måste den i princip gälla andrahandshyresgästen personligen. Eftersom du svarar för att betalningar görs, kan styrelsen inte ens invända på grund av att andrahandshyresgästen har dålig ekonomi. Styrelsen kan däremot anföra skattemässiga skäl som en befogad grund för att inte godkänna din upplåtelse.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Elias OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”