Brev om fildelning från Ramberg Advokater

2019-02-10 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Jag har fått ett brev från Ramberg Advokater... om att betala 4500kr för att ha laddat ned/fildelat ett avsnitt av serien "Power" i juli 2018, men jag har aldrig laddat ner något eller fildelat något och jag har endast mobilt bredband med begränsad surfmängd varje månad. Jag har varit i kontakt med Telia om IP-adresser och dom säger att man kan ändra en IP-adress eller använda någon annans IP-adress, så jag undrar om jag ska polisanmäla detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I lag (2003:389) om elektronisk kommunikation finns det bestämmelser som ska göra det lättare att ingripa mot olaglig fildelning via internet. Enligt lagen kan svensk domstol besluta att en internetleverantör ska ge ut information om en abonnents IP-adress. Det krävs dock att den som begär ut informationen har sannolika skäl för att det har begåtts ett immaterialrättsliga intrång med hjälp av den aktuella IP-adressen.

De senaste åren har därför flera svenskar fått hem brev/förlikningserbjudanden/kravbrev/inkassobrev från flera olika advokatbyråer. En av dessa advokatbyråer är Ramberg Advokater. Dessa advokatbyråer skickar ut breven och har som ståndpunkt att man kan hållas ansvarig för upphovsrättsligt intrång, även fast man själv inte har laddat ned eller fildelat en serie. Det räcker med att man till exempel har lämnat ut sitt internetlösenord eller har ett öppet nätverk. Om du vet att du inte har laddat ner något eller fildelat något, så kan det vara så att någon annan har gjort det via ditt nätverk. Enligt byråerna vilar dock ansvaret på den som står för internetabonnemanget. I detta fall på dig. Om detta är riktigt eller inte är ännu ej prövat i svensk domstol och ingen praxis finns på detta område. Därmed kan jag inte besvara frågan om vem ansvaret vilar på. Det är inte heller prövat om det är tillräckligt med en IP-adress för att det ska vara bevisat att man är skyldig till ett intrång.

Även frågan om man ska betala eller inte kan jag inte besvara på, då åsikterna om man ska betala eller inte också är olika. Enligt professor Sanna Wolk (professor i upphovsrätt vid Uppsala universitet) ska man inte betala, då det i slutändan är upp till domstol att avgöra om man är skyldig eller inte. Professor Mårten Schultz (professor i civilrätt vid Stockholms universitetet) har dock uttalat att det är bäst att betala om man är skyldig.

Det har dock också funnits fall där svenskar har fått hem brev av bedragare. Jag har inte läst det brevet som du har fått så jag kan tyvärr inte ta ställning till om brevet är äkta eller inte. Har du inte laddat ner något olagligt eller fildelat något så skulle jag råda dig att inte betala. Ärendet kan då gå till inkasso/Kronofogden och då skulle jag råda dig att bestrida brevet, genom att vända dig till advokatbyrån Ramberg Advokater. Bestridandet bör då vara skriftligt! Ramberg Advokater kan sedan om de vill lämna in en stämningsansökan mot dig, men det är dock ovanligt att det händer. Om det skulle hända så är det dock upp till en domstol att avgöra om du är betalningsskyldig eller inte. I sådana fall är det även Ramberg Advokater som ska bevisa att du faktiskt har fildelat och laddat ner olagligt material. Vad jag vet så har sådana ärenden aldrig gått vidare till domstol och därmed skulle jag säga att risken för en sådan stämning är rätt så liten.

Det är alltså i slutändan upp till dig om du vill betala eller inte. Jag som rådgivare kan i detta fall inte ge dig ett definitivt besked, inte minst när rättsläget är väldigt oklart. Jag är dock av åsikten att om man inte är skyldig så ska man inte heller betala.

Misstänker du att brevet är falskt och utfärdat av bedragare så skulle jag råda dig att polisanmäla.

Vänligen,

Claudia Lienert
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (733)
2019-07-18 Rätt att trycka en tröja med annans bild?
2019-07-17 Hur skyddas ett konstnärsnamn?
2019-07-15 Får man citera en film i sin marknadsföring?
2019-07-14 Kan jag använda en upphovsrättsligt skyddad seriefigur?

Alla besvarade frågor (71168)