Bredbandsleverantör som brister i sin leverans av tjänst

Jag tecknade kombinerat abonnemang TV och bredband (via kopparledningen då fiber ej finns här) i mitten av januari 2018. Först fungerade inget, men efter väntan och till slut besök av teletekniker så började bredbandet fungera med mellan 1,5 och 2,5 Mb/sek som vanligaste hastighet – mycket långt från det i avtalet utlovade. TV har jag inte kunnat använda en enda minut sedan abonnemanget började, detta på grund av låg kapacitet i bredbandet. Teletekniker kom flera gånger i januari/februari men gav upp ärendet av för mig okänd anledning – det nämndes något om dåliga kopparledningar. De meddelade mig med ett SMS att jag skulle få allt att fungera i början på maj månad. I början av maj 2018 fick jag ett SMS från Teletekniker där de meddelade att "…vi är sena med felavhjälpningen men beräknar var klara senast 2018 05 11". Den 10 Maj kom ett nytt SMS; "Vi kan lösa problemet först den 29/5". Under hela denna period har jag betalat räkningarna om 499 kr/månad utöver alla startavgifter. Jag uppfattar att det som nu sker är ett avtalsbrott. Vad gäller i ett sådant här fall? Hur länge ska jag behöva vänta? Vad är rimlig ekonomisk kompensation? Skall jag begära något, eller skall leverantören på eget initiativ ersätta fullt ut för differensen mellan den avtalade tjänst jag betalat fullt pris för och den (lilla) tjänst som levererats. Har betalat min TV-licensavgift hela tiden. Kan man bryta kontraktet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du inte får den bredbandstjänst som du nu betalar för, och du undrar hur dina möjligheter för kompensation ser ut.

Vad som gäller

Jag utgår från att du har ingått ett bredbandsabonnemang för ditt hem, och att du därmed gör det i egenskap av privatperson. Det ger dig ett visst konsumentskydd.

När det gäller frågan vilken lag som ger dig ditt konsumentskydd är det mer osäkert. Bredband ligger nämligen i ett gränsdragningsområde mellan vara och tjänst. Det är vanligt att abonnemang för bredband benämns som immateriella tjänster, vilket skulle innebära att varken konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen är tillämpliga. Det är dock möjligt att ta vägledning i dessa lagar när man bedömer ditt fall.

Jag gör bedömningen att ett bredbandsabonnemang är mer att betrakta som en tjänst än en vara, och kommer därmed ta viss vägledning ur konsumenttjänstlagen (ktjL).

Eftersom du inte får ut den hastighet på bredbandet som har avtalats så föreligger ett fel i tjänsten (9§ ktjL första stycket tredje punkten). Du har helt enkelt inte fått den tjänst som ni kom överens om, så i den meningen är det ett avtalsbrott.

Vad du kan göra

Du har möjlighet att hålla inne betalningen och kräva att leverantören rättar till felet (19-20§ ktjL). Om du redan tröttnat på leverantörens försök att åtgärda felet så kan du även häva köpet vid den här tidpunkten, det vill säga avsluta kontraktet (21 § andra stycket ktjL). De har haft god tid och många försök på sig att avhjälpa felet och du har ju fortfarande inte fått det som har avtalats. Leverantören borde vara väl medveten om att du har fått leva med dålig uppkoppling det senaste halvåret.

När det gäller den ekonomiska kompensationen så har du möjlighet att få avdrag på priset. Jag bedömer det som att de inte rättat till felet inom skälig tid, så det är sannolikt att du kan få kompensation för den tiden som du har betalat för en tjänst som inte har kunnat levereras (21 § första stycket ktjL).

Det är du som ska höra av dig till leverantören och begära prisavdrag. Eftersom du redan har berättat för leverantören om felet så har du reklamerat tjänsten. Du får även själv höra av dig om du vill ha någon form av ekonomisk kompensation.

Vad som är en rimlig kompensation

Vad som kan räknas som en rimlig kompensation skiljer sig från fall till fall och jag kan inte säga exakt hur stor kompensationen ska vara. Vid en hävning av avtalet hade jag utgått från full kompensation, det vill säga allt som du betalat skall du få åter. En annan lösning kan vara att om leverantören lyckas åtgärda felet så kan du få en period med gratis bredband som motsvarar den perioden du betalat för. Detta är mer en förhandlingsfråga snarare än något annat.

Hoppas att du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline.

Ytterligare frågor?

Om du undrar något annat är du välkommen att ställa en ny fråga. Om du vill ha hjälp med att driva frågan så är du välkommen att höra av dig till mina kollegor här på Lawline via telefon.

Med vänlig hälsning

Christoffer ThorellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo