Brand i hyreslägenhet utan hemförsäkring

2020-09-07 i Hyresrätt
FRÅGA
Min dotters hyreslägenhet och allt lösöre i den har blivit förstört pga brand. Hon är inte ansvarig för branden. Hon hade ingen hemförsäkring. Kan hon få skadestånd av hyresvärden (dennes försäkringsbolag)?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det endast är ersättningsfrågan pga. branden som du är intresserad och inte andra eventuella verkningar av branden som exempelvis kan påverka hyresavtalet. Därutöver utgår jag från att din dotter inte kan anses ha agerat vårdslöst, försumligt eller uppsåtligt då du anger att hon inte har orsakat branden.

De lagar som är aktuella för din fråga är jordabalken (JB) och skadeståndslagen (SkL).

Hyresvärden är ersättningsansvarig för skadorna på hyreslägenheten

Utgångspunkten är att din dotter som hyresgäst har ett ansvar för att väl vårda sin hyreslägenhet och hon har därutöver även ett visst ansvar för att ersätta de skador som uppkommer, även om hon inte har orsakat dem själv (JB 12 kap. 24 § första stycket). När det dock gäller brand som i det aktuella fallet så är din dotter endast ersättningsskyldig för skadorna på hyreslägenheten om hon har brustit i sin omsorg och tillsyn. Jag antar att din dotter inte har kunnat förhindra branden och att hon därmed inte heller kan anses ha brustit i sig omsorg eller tillsyn, eftersom du framför att hon inte har orsakat branden.

Hyresvärden ska ersätta skadorna som har uppstått på hyreslägenheten, i och med att din dotter inte är ersättningsskyldig för skadorna utifrån sitt vårdansvar. Troligtvis så har hyresvärden tecknat en försäkring på fastigheten som täcker denna typ av skada. Din dotter kommer däremot inte kunna få ut någon ersättning från hyresvärdens försäkringsbolag pga. skadorna på hyreslägenheten, utan försäkringspengarna kommer gå till att reparera själva hyreslägenheten.

Din dotter kan inte som utgångspunkt kräva ersättning för skadorna på lösöret

Eftersom det är din dotter som äger sitt lösöre så är inte hyresvärden eller dennes försäkringsbolag skyldig att ersätta skadorna på detta. Din dotter kan inte få ersättning för hennes lösöre som har förstörts i branden även om det inte var hon som orsakade branden, eftersom hon inte har någon hemförsäkring som finns till för att täcka olyckor av detta slag.

Det finns dock en möjlighet att kräva skadestånd av den som har orsakat själva branden om denne har varit vårdslös i sitt agerande eller har handlat uppsåtligt (SkL 2 kap. 1 §). Din dotter skulle därmed i teorin kunna kräva skadestånd av hyresvärden om denne har orsakat branden.

Jag har dock inte tillräckligt med uppgifter för att kunna besvara frågan om du kan få skadestånd för lösöret, då det exempelvis inte framgår hur branden har uppstått eller vem som har orsakat den. Du är välkommen att ställa en ny fråga till Lawline och komplettera med mer information om du har några funderingar.

Sammanfattning

Hyresvärden/dennes försäkringsbolag är ersättningsskyldig för skadorna som har uppstått på själva hyreslägenheten. Ersättningen kommer dock inte ges till din dotter utan ersättningen kommer användas för att reparera skadorna. Hyresvärden är inte ersättningsskyldig för det skadade lösöret, utan det är din dotter som ägare till lösöret som får stå risken att hennes egendom blir förstörd. Det finns dock som sagt en möjlighet att kräva skadestånd av den som faktiskt orsakade branden.

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1896)
2021-03-03 Förbud mot rökning utanför hyreshus
2021-02-28 Fråga om vilken uppsägningstid som gäller vid ett tidsbestämt hyresavtal
2021-02-28 Kan jag inneha en hyresrätt och äga en bostadsrätt samtidigt?
2021-02-28 Brott - förverkandegrund för hyresrätt?

Alla besvarade frågor (89860)