Boutredningsmannens roll i bodelning

FRÅGA
Hej, Vi är några syskonbarn som kommer ärva den sista avlidna i en familj. Totalt är vi 10 st som ärver. 6 st är i rakt nedstående från den sista avlidna. 4 st kommer få så kallat efterarv. Dem som ska ärva efterarv vill ha mera pengar. Men har blivit uppmanade av sin advokat att inte föra klandertalan mot testamentet, då alla har godkänt det. Inom kort går tidsfristen ut för att föra klander mot testamentet. Vad sker då? Om en boutredningsman/skiftesman utses av en domstol, kommer denna person att kunna strunta i gällande testamente och dela upp boet lite som den tycker är lämpligt?Tacksam för svar!
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder till till lawline med din fråga!

Jag uppfattar av din fråga som att din fundering rör boutredningsmannens roll i bodelning och vad ni har att förvänta er. Jag kommer att besvara frågan utifrån ärvdabalken (ÄB) som du hittar här.

Boutredningsmannens roll:

Dödsbodelägare, legatarier, borgenärer m.fl. kan ansöka hos tingsrätten om att en boutredningsman ska utses. Det är tingsrätten som utser boutredningsmannen (19 kap. 1 § första stycket ÄB). Om någon bouppteckningsförrättning inte har hållits ska boutredningsmannen se till att en sådan äger rum och att en bouppteckning upprättas (20 kap. 2 § första stycket ÄB). Boutredningsmannen övertar den behörighet att förvalta dödsboet som annars tillkommer dödsbodelägarna tillsammans enligt 18 kap. 1 § ÄB.

Så snart som dödsboet är "redo" för bodelning eller arvskifte och delning kan äga rum utan men för någon ska boutredningsmannen göra anmälan om det till delägarna och redovisa skälen för sin förvaltning, 19 kap. 15 § ÄB. Delägarna svarar i första hand själva för skiftet, det är efter att boet har skiftats av delägarna som boutredningsmannen kan lämna ut egendomen. 19 kap. 15 § 2 st. ÄB. Boutredningsmannen kan alltså inte dela godtyckligt eller på ett sätt som han tycker är lämpligt. Boutrednignsmannen har inte en roll i skiftet där han kan bestämma sådana saker.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofie Falk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll