Boutredningsman vid bouppteckning

FRÅGA
Min bror har fördelat våran mors tillgångar i sin egen familj, före bouppteckningen. Jag bor inte nära dem eller våran nyligen avlidna mor. Jag har inte heller haft någon kontakt med mamma på länge. Därför tyckte min bror ha denna rätt. Vi har också en bror boendes i Australien. Vi har inte gett tillåtelse till botömningen. Vad gäller juridiskt nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din bror hade naturligtvis inte någon rätt att göra som han gjorde. Bröstarvingar, alltså barn till den avlidna, har rätt att få en lika stor del av arvet var och det spelar ingen roll om man inte har haft kontakt med den avlidna innan dödsfallet eller bor på andra sidan jordklotet (se ärvdabalken, 2 kap. 1 §). Att bröstarvingar har rätt till en lika stor andel av arvet var gäller som huvudregel så länge det inte finns något testamente med särskilda föreskrifter.

En boutredningsman kan hjälpa till med att ta hand om dödsboet och fördela arvet

En dödsbodelägare (t.ex. en arvinge) har rätt att begära att en boutredningsman ska hjälpa till med avvecklingen av dödsboet. En boutredningsman kan utses av en domstol, och det räcker med att en av dödsbodelägarna begär att en boutredningsman ska förordnas för att domstolen ska tillsätta en boutredningsman. Bestämmelserna om boutredningsman finns i ärvdabalken, 19 kap., se t.ex. 1 §.

Det kan vara väldigt praktiskt att utse en boutredningsman t.ex. när dödsbodelägare inte kan komma överens om hur dödsboet ska tas om hand eller som i ditt fall, om en dödsbodelägare försöker dra undan egendom från dödsboet. Boutredningsmannen kan också hjälpa er med bouppteckningen och dessutom genomföra arvskiftet. Genom att boutredningsmannen hjälper till att ta hand om dödsboet kan även konflikter mellan arvingarna undvikas. Boutredningsmannen kommer att se till att bouppteckningen görs på rätt sätt så att varje arvinges rätt tas till vara. Det är också möjligt att föreslå för domstolen att en viss person ska bli boutredningsman, t.ex. någon som ni alla känner och litar på.

Här kan du läsa om hur du ska gå tillväga om du vill ansöka om en boutredningsman.

http://www.domstol.se/Familj/Dodsfall-och-arv/Boutredningsman/

Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1127)
2021-11-30 Går det att ansökan om skiftesman via post?
2021-11-30 Boutredningsmannens befogenheter i förhållande till ett dödsbo
2021-11-30 Värdering av egendom vid bouppteckning
2021-11-29 När behöver kallelse till bouppteckningssammanträde skickas ut?

Alla besvarade frågor (97596)