Boutredningsman strunta i testamente?

Kan boutredningsman strunta i testamentet?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagrum
Reglering kring boutredningsman finns i Ärvdabalken (1958:637), som förkortas ÄB.

Boutredningsmannens roll
Boutredningsman utses av tingsrätten efter att någon, t.ex. dödsbodelägare eller borgenärer, har ansökt om att en sådan skall utses (19 kap. 1 § första stycket ÄB). Det första en boutredningsman gör är att upprätta en bouppteckningsförrättning om inte en sådan har gjorts och ser till att en bouppteckning dessutom upprättas (20 kap. 2 § första stycket ÄB). När dödsboet är klart för bodelning eller arvsskifte skall boutredningsmannen redovisa för delägarna om sin förvaltning och skälen bakom (19 kap. 15 § ÄB). Det är sedan delägarna i dödsboet som ansvarar i första hand för skiftet av egendomen. Det är först efter delägarna har skiftat egendomen som boutredningsmannen kan lämna ut egendom.

Det är alltså inte boutredningsmannens uppgift att fördela egendom i dödsboet på det sättet han anser är lämpligt, det kan inte denne bestämma.

På detta sättet kan inte boutredningsmannen strunta i ett testamente, om testamentet är giltigt och godkänt skall detta ligga till grund för hur boutredningsmannen anser att egendomen skall delas upp.

Hoppas detta besvarar din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen NorelindRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning