Boutredningsman placerar pengar i kassaskåp/ ej räntebärande konto

FRÅGA
SKALL en, i detta fall av en Tingsrätt, boutredningsman placera ett dödsbos tillgångar, (bankmedel), räntebärande eller kan vederbörande enbart deponera stora (sexställiga) summor i sitt kassaskåp?Vore tacksam för ett snabbt svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

En boutredningsman har en skyldighet att placera medlen i bank eller kreditmarknadsföretag om det sammanlagda värdet överstiger två gånger gällande prisbasbelopp, detta följer av 19:14 ÄrvdB, paragrafen kan du läsa i sin helhet här. Eftersom värdet överstiger två prisbasbelopp så ska alltså medlen förvaras på angivet sätt, inte i boutredningsmannens kassaskåp. I paragrafen stadgas just att dödsboets egendom inte får sammanblandas med boutredningsmannens. Angående frågan om de måste placeras i räntebärande konton så vill jag hänvisa till ett vägledande uttalande angående en advokats skyldighet att avsätta klientmedel på räntebärande konto, du kan läsa uttalandet i sin helhet här. Av uttalandet framgår att utgångspunkten är att kontot som öppnas om möjligt ska vara räntebärande, det nämns dock att detta inte är nödvändigt om tiden för förvaltningen är mycket kort eller det rör sig om ringa belopp. Det senare är inte fallet och det förra framgår inte av frågan. Notera att jag utgått från att boutredningsmannen är en advokat och att det vägledande uttalandet gäller just god advokatsed. Hoppas att svaret varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Måns Gottfries
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll