Bouppteckningsskyldighet

FRÅGA
Vår bror har gått bort och inte efterlämnat testamente. Vi är 2 syskon, våra föräldrar är i livet. Han hade ingen sambo eller barn. Det finns besparingar och 1 bil som måste säljas. Behövs det en bouppteckning eller är det föräldrarna som tar beslut utan bouppteckning eller dylikt?
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När det saknas ett testamente, så fördelas arvet enligt den laga arvsordningen. Om det inte finns några avkomlingar då ska arvet tillfalla föräldrarna enligt 2 kap 2 § Ärvdabalken (ÄB).

När någon avlider ska bouppteckning som utgångspunkt upprättas av dödsbodelägarna, alltså föräldrarna i det här fallet. Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet. Bouppteckningen påverkas både av bestämmelser om arv i lag och av testamenten. Skatteverket registrerar bouppteckningen. Om den som ansvarar för att en bouppteckning förrättas och lämnas in till Skatteverket, inte uppfyller sin skyldighet ska Skatteverket även se till att en bouppteckning förrättas och lämnas in.

Det är således dödsboet som ska upprätta en bouppteckning och lämna in den till Skatteverket. Det kan inte fattas beslut utan bouppteckning, det är nämligen även en legitimation som krävs för bankärenden.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till en specialiserad jurist som Lawline samarbetar med.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo Iversen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll