Bouppteckningens innehåll

FRÅGA
Skall det i bouppteckningen framgå hur vi är släkt med ett avlidet syskon. Vi har samma mamma och olika pappor? Våra föräldrar är avlidna och vårt syskon saknade egna barn.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande arv regleras i ärvdabalken och frågor gällande bouppteckningen regleras i 20 kap. ärvdabalken.

När någon har avlidit ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att de som är dödsbodelägare ska gå igenom och göra en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckningen är helt enkelt dödsboets legitimationshandling som visar vem som har rätt att företräda dödsboet.

Bouppteckningens innehåll:

Det innehåll som ska finnas i bouppteckningen är:

Om den avlidne, kallade personer, ingivare, tillgångar och skulder.

När det kommer till tillgångar och skulder är det viktigt att komma ihåg att dessa ska antecknas från den tidpunkten dödsfallet skedde och inte hur tillgångarna och skulderna ser ut efter dödsfallet, se 20 kap. 4 § ärvdabalken.

Sammanfattningsvis innebär detta - att i själva bouppteckningen behöver det inte framgå på vilket sätt ni är släkt med den avlidne. Det som är viktigt är att ovanstående information finns med i själva bouppteckningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Nora El Massry
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (810)
2019-04-20 Behövs fullmakt för bouppteckning vid farförälders död?
2019-04-17 Vilka ska kallas till ett förrättningsmöte?
2019-04-17 Kan man betala begravningskostnader innan bouppteckningen är färdig?
2019-04-10 När betalas en boutredningsman?

Alla besvarade frågor (68021)