Bouppteckning och bodelning vid ena sambons frånfälle

FRÅGA
Sambo som har avlidit. Vi flyttar till bostadsrättslägenhet som jag köper och vi skriver avtal att den är min enskilda egendom. Vi har 1 gemensamt barn hon har 4 barn sen tidigare. Nu skall det göras bouppteckning och allt gemensamt däri. Hur bör allt nu göras så det inte uppstår problem längre fram.Bouppteckning , Bodelning.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När ett samboförhållande avslutas med anledning av ena sambons frånfälle ska bodelning ske. Jag utgår ifrån att ni inte avtalat om att bodelning inte ska ske, utan det enda ni har avtalat om är att bostadsrätten är din enskilda egendom. När bodelning sker ska samboegendom delas hälften mellan samborna (i ditt fall mellan dig och dödsboet). Vad som är samboegendom är bostad och bohag som införskaffats gör gemensam användning. Eftersom ni avtalat om att bostadsrätten är din enskilda egendom ska denna dock inte ingå i bodelningen. Detta innebär att endast det bohag (dvs möbler och annat lösöre i hemmet) som ni införskaffat för gemensam användning och som finns i lägenheten ska delas i bodelningen.

Angående bouppteckning ska alla tillgångar som tillhörde den avlidne tas upp, dvs inte enbart eventuell samboegendom utan även annan egendom som denne kan ha ägt (exempelvis banktillgodohavanden osv).

Efter att bodelning har skett hamnar alltså viss egendom hos ena sambon och viss egendom hos andra sambon. När detta har skett ska arvet efter den avlidne utdelas. Eftersom ni inte var gifta har du ingen arvsrätt efter din sambo (såvida ni inte har testamente som säger annat) utan arvet efter henne fördelas helt enkelt mellan hennes totalt fem barn som är hennes närmsta arvingar.

Eftersom du köpte bostadsrätten är du också ägare av den, även om syftet med köpet var att du och din sambo skulle bo där tillsammans. Eftersom den är din enskilda egendom ska den inte ingå i bodelningen, vilket innebär att anspråk på äganderätt till bostadsrätten inte kan gå över till din sambos dödsbo och således ej heller till hennes arvingar som inte är era gemensamma barn. Du behöver alltså inte oroa dig för att bli av med bostadsrätten!

Vad ni bör göra i detta skede är att förrätta bouppteckning och därefter förrätta bodelning. Vill ni ha hjälp med detta kan ni kontakta Lawline juristbyrå här: http://www.lawline.se/boka.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3047)
2021-12-06 Spelar det någon roll vem som har köpt bohag för gemensamt bruk?
2021-12-05 Ingår sparpengar i bodelning mellan sambor?
2021-12-04 Kan en sambo göra anspråk på en bostadsrätt vid en separation?
2021-12-02 Hur kan man göra samboegendom till min egendom?

Alla besvarade frågor (97671)