Bouppteckning enskild egendom

Min fråga gäller hur egendom som min mor ärvt som enskild egendom fördelas då hon gått bort. Min mor och styvfar har ett gemensamt barn. Att arvet efter morföräldrarna är enskilt vet jag endast för att de berättade det för mig. Jag har aldrig sett själva testamentet eller bouppteckningen efter mina morföräldrar. Är dessa dokument något som kan begäras ut av mig eller den som ska göra bouppteckningen efter min mor? Var görs det i så fall? Om inte det är möjligt, hur bevakar jag att detta blir beaktat när bouppteckningen görs? Och om jag nu väljer att avstå från att ta ut mitt arv efter min mor tills även min styvfar gått bort, ingår då morföräldrarnas arv i det som han då behåller?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bouppteckningen efter dina morföräldrar är offentliga handlingar och kan begäras ut hos skatteverket om de är registrerade efter år 2001, om de är registrerade innan detta kan de begäras ut hos riksarkivet. Däremot finns det inget samordnat arkiv för testamenten, utan det är upp till var och en hur de förvaras.

Innan bouppteckningen efter din mor görs ska bodelning göras, 23 kap 1§ Ärvdabalken, förutsatt att de varit gifta vilket jag nu utgår från i svaret. Om de inte är gifta ska sambodelning enligt Sambolagen göras,vilken inte är lika omfattande.

Vid bodelningen kommer giftorättsgodset delas upp mellan din mors dödsbo och din styvfar, 9 kap 1§ Äktenskapsbalken. Giftorättsgodset är all egendom utom det som är enskild egendom, 7 kap 1§ Äktenskapsbalken. Egendom kan göras enskild bland annat genom att en make har erhållit egendomen genom testamente med det som villkor eller genom att en make har ärvt egendom som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda, 7 kap 2§ Äktenskapsbalken. Hälften av giftorättsgodset samt den enskilda egendomen kommer sedan att utgöra arvet efter din mor.

Din mors barn är bröstarvingar och har som utgångspunkt rätt till lika lott, arvslotten, 2 kap 1§ Ärvdabalken. Om din mor är gift med din styvfar har han rätt till deras gemensamma barns laglott med fri förfoganderätt, 3 kap 1§ Ärvdabalken. Om du väljer att avstå ditt arv till förmån för din styvfar (och sedan har rätt att med den kvotdelen ta del i hans bo) gäller detta hela arvet efter din mor, alltså inklusive det som hon har ärvt som enskild egendom, 3 kap 9§ Ärvdabalken.

Som dödsbodelägare har du rätt att klandra bouppteckningen till tingsrätten inom 4 veckor om du inte anser att den är gjord på rätt sätt. Du kan också vända dig till den som förrättar bouppteckningen och meddela att du anser den vara fel. Som dödsbodelägare kommer du även bli kallad till bouppteckningsförättelsen.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen!

Sara AspelinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”