FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte30/07/2013

Bouppteckning efter svensk medborgare med hemvist utomlands

Hej, min mor har gått bort och bouppteckning skall göras. Hon var bosatt i Tyskland (Nordrhein westfalen) men svensk medborgare och gift med en tysk man. Hon hade tillgångar (fasta såväl som lösöre i Tyskland) samt banktillgodohavande i Sverige. Skall bouppteckningen som skickas till skatteverket ta med samtliga tillgångar, även de tyska eller räcker det med att banktillgodohavandena tas upp?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Enligt 1 kap. 1 § lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo (IDL) tillämpas svensk arvsrätt då den avlidne var svensk medborgare. Av 2 kap. 5 § IDL framgår att boutrednigen ska omfatta all egendom, även den i ulandet, när den avlidne var svensk medborgare men med hemvist i utlandet.

Detta innebär att svensk rätt ska tillämpas på den avlidnes samtliga tillgångar, oavsett om de befinner sig i utlandet eller i Sverige och oavsett om det rör sig om fast eller lös egendom. I bouppteckningen som skickas till Skatteverket ska därför samtliga tillgångar tas med.

IDL hittar du https://lagen.nu/1937:81

Med vänlig hälsning, 

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?