Bötesbelopp vid snatteri

FRÅGA
Har blivit tagen för snatteri 99 kr. Ej tidigare belastad. Inkomst ca. 33.000/ månad. Vad kan bötesbeloppet bli?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Hur högt bötesbeloppet som kommer utdömas är svårt att veta exakt då domstolen gör en prövning beroende på omständigheterna i fallet. Dels finns det olika typer av böter, penningböter och dagsböter. Av 25 kap 1 § Brottsbalken (1962:700) (BrB) framgår att penningböter ska dömas ut vid mindre förseelser medan dagsböter döms ut vid allvarligare förseelser. Om brottet föranleder mindre än 30 dagar dagsböter ska penningböter dömas ut.

För att beräkna storleken på dagsböter tar domstolen hänsyn till tilltalades inkomst och ekonomiska förhållande. En dagsbot utgörs av cirka 1/1000 av årsinkomsten och de ekonomiska uppgifterna minskat med 20 %, medan penningböter endast är beroende av hur allvarlig förseelsen är.

Minsta storleken på dagsböter är 750 kr vilket framgår av 25 kap 2 § 3 stycket och lägsta beloppet för penningböter är 200 och högst 4000 kronor vilket framgår av 25 kap. 3 § brottsbalken (här).

Vänligen,

Sedja Abed Ali
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (610)
2020-07-07 Vad blir det för straff vid stöld?
2020-07-06 Är det brottsligt att parkera på en hyrd p-plats?
2020-07-04 Kan jag göra mig skyldig till ringa stöld om jag glömt betala för mina varor?
2020-07-04 Min kompis kille har stulit saker av mig. Vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (81781)