Böter vid ringa stöld

FRÅGA
Hej, har åkt dit på ringa stöld av tre varor på sammanlagt 65 kronor. Är okunnig inom detta men googlade efter dagsböter och då tycks det vara så att om värdet är under 60 kr brukar det utgå 800 kr i bötesbelopp, medan det över 65 kr utgår dels 800 kr och dels 30 dagsböter, vilket i så fall skulle hamna på runt 12000 kr för mig enligt en beräkningssida på internet. Butiken skrev ner kostnaden efter kontroll där de hänvisar till att två av produkterna kostar 20 kr styck, medan jag tror de hade ett erbjudande där det just nu var två för 20. Jag sade i förhöret att jag trodde priset var två för 20, men butiken har inte sagt det,Detta fäste jag ingen vikt vid vid förhör av polis, men nu när jag googlade på detta verkar det som det är viktigt att beloppet kanske endast var 55 kronor.Är det så att det går en gräns vid 60 kr och bör jag försöka kontakta polis eller åklagare för att påtala detta med priset på de två varorna?Eller kan det vara så att det i så fall verkar som att jag är en "förhärdad brottsling" snarare än en förstagångsbrottsling eftersom jag har koll på detta och att jag då får ett högre straff?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelsen om ringa stöld finns i 8 kap 2§ Brottsbalken. Det framgår av åklagarmyndighetens bötepraxis att vid snatteri upp till 60 kronor så döms en penningbot, alltså ett fast belopp, på 800 kronor ut. Detta är dock inget som med säkerhet kommer dömas ut utan det görs en individuell bedömning. Alltså bara för det för att du är åtalad till ringa stöld för varor med ett värde på 65 kr så betyder inte detta att dagsböter kommer att utgå. Domstolen kommer istället göra en individuell bedömning över ditt fall.

Gällandes dagsböter så döms detta ut i ett visst antal och storleken av varje dagsbot bestäms i ett visst belopp kronor. Storleken på dagsboten bestäms av den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Man tar utgångspunkt i den tilltalades årsinkomst före skatt. Man gör sedan avdrag med hänsyn till bland annat om den tilltalade har barn att ta hand om. När man kommit fram till ett belopp efter avdrag så delar man detta på 1000 och detta blir i princip dagsbotens storlek. Högsta respektive lägsta beloppet på en dagsbot är dock 50 respektive 1000 kronor. 25 kap 2§ Brottsbalken.

Polis och åklagare de kan inte utgå ifrån att du skulle vara en "förhärdad brottsling" bara för att du har kunskap om detta, speciellt inte om du inte blivit dömd för liknande brott tidigare.

Med vänlig hälsning

Simon Gille-Johnson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?