Böter om biljetten köps när man ser kontrollanter?

Hej! Idag så fick jag en bot på 1500 av SL-kontrollanter även fast jag hade en giltig biljett. Jag hade plankat men sen när jag såg kontrollanterna kliva på vagnen så köpte jag en mobilbiljett precis innan jag blev kontrollerad. De skannade min biljett och såg att jag hade köpt den för ett par minuter sen. De sa att jag inte kunde köpa en biljett precis innan dem kom och att jag måste köpa en biljett innan jag går in i spärrarna istället. Därefter så gav de mig en böter på 1500kr och min fråga är ifall dom verkligen har rätt enligt lag att ge mig en bot i detta tillfälle? Får dem verkligen ge mig en böter även fast jag hade en giltig biljett att visa?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagstöd för tilläggsavgifter
Biljettkontrollanter har befogenhet att dela ut viss typ av böter, så kallade tilläggsavgifter. Detta regleras lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. I lagens 1 § står det att kontrollanter får ta ut tilläggsavgift av resande som ej kan förete giltig biljett. I paragrafens 3 st framgår det vidare att tilläggsavgiften tas ut utöver avgiften för biljett, vilket gör att om du ej kan visa upp en giltig biljett måste du betala både priset för en sådan biljett och tilläggsavgiften. I 2 § nämns ett antal omständigheter som gör att en tilläggsavgift ej ska tas ut, men med tanke på att du medvetet verkar ha plankat lär ingen av dessa vara aktuella i ditt fall.

Vad menas med giltig biljett?
Vad som är att betrakta som en giltig biljett bestäms inte i lag utan av de olika bolagen som bedriver kollektivtrafik. Du nämner att du har åkt med SL och vad de betraktar som en giltig resa går att finns i SL:s allmänna köp- och resevillkor, mer specifikt under 2.1. Där framgår det att för att resa med SL måste du ha en biljett som gäller under hela resan. Det är dock möjligt, om du har en godkänd biljett när du kliver in ett så kallat spärrområde (vid till exempel tunnelbanestationer) att fortsätta din resa samt byta tåg om detta sker innanför spärrlinjen (2.1, 5 st). Vad jag kan utläsa ur din fråga så plankande du dock in på spärrområdet/på spårvagnen och köpte biljetten först när kontrollanterna klev på. Detta innebär att biljetten inte har varit giltig under hela din resa och kontrollanterna har då rätt att ta ut en tilläggsavgift. Att du köpte en biljett när du såg de gå på ändrar tyvärr inte på detta.

Vänliga hälsningar,

Selma SkoghällRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”